Predsjednik RH Josipović kod Gradišćanskih Hrvatov

12. 11. 2012. 18:29

Utorak 6. novembra je došao predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović na poziv Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišće.

Proputovao je cijelo Gradišće od Novoga Sela do Pinkovca i se je u različni seli mogao upoznati s današnjom situacijom Gradišćanskih Hrvatov. Pohodi su prvenstveno bili naminjeni dvojezičnim školam. U krčmi Gregorić u Klimpuhu mogao se je predsjednik Josipović pri svetačnom objedu razgovarati s predstavniki Gradišćanskih Hrvatov.

Pozvani su bili člani Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, predstavniki u Koordinacijskom odboru za Gradišćanske Hrvate, predstavniki Crikve i predstavniki Gradišćanskih Hrvatov iz Ugarske i Slovačke. Predstavniki Gradišćanskih Hrvatov mogli su upoznati hrvatskoga predsjednika s današnjom društvenom i političkom situacijom naše narodne grupe.

zastupniki KlimpuhDiskutirala su se rješenja ali i manjkavosti zakona o topografiji i službenom jeziku iz 2011. ljeta, istotako se je pokazalo na današnju situaciju u vezi s predvidjenom novelom zakona za narodne grupe, predstavila se je problematika oko takozvanih “živih subvencijov”, predstavio se je projekt Hrvatske škole u Beču. Pokidob se je hrvatski predsjednik dr. Josipović mogao na licu mjesta upoznati s dvojezičnim školstvom pokazalo se je i na potriboću za noveliranjem zakona o manjinskom školstvu.

Istotako je mogla i Crikva predstaviti svoje zalaganje za očuvanje hrvatskoga jezika u Božjoj službi i u hrvatski fara. Na koncu su predstavniki Gradišćanskih Hrvatov iz Ugarske i Slovačke predstavili današnju situaciju hrvatske manjine u njevi domaći zemlja.

 


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum