Predstavljanje knjige “Zadnji Mohikanac”

16. 12. 2012. 16:11

Nedilju, 9. decembra otpodne u općinskom stanu u Cogrštofu mogli smo predstaviti najnoviju knjigu Ane Šoretić.

Po muzičkom uvodu sestar Regine i Viktorije Palatin mogao je potpredsjednik Heinc Grausam pozdraviti oko 80 ljudi, med njimi seoskoga načelnika i vicenačelnika, lektora knjige akademika Nikolu Benčića i mnoge prijatelje autorice iz samoga Cogrštofa ali i iz bliže i dalje okolice.

Tajnik HKD-a Jandre Palatin pozdravio je u ime predsjednika, ki iz zdravstenih uzrokov nije mogao dojti. Istaknuo je aktivni govor i čitanje kao glavne faktore za dobru jezičnu osnovu i za izgradnju lične jezične kompetencije ali istovrimeno spomenuo, da se sve redje čitaju knjige i da je u našoj svakidašnjici sve manje mogučnosti koristiti hrvatski jezik. Za toliko važnije da je društvu, podupirati projekte, ki se suprotstavljaju ovomu trendu. A to je i izdavanje knjig, u ki hrvatski jezik igra glavnu ili istopravnu ulogu uz nimški jezik. Samo kratki sažetki da omalovažuju naš jezik, da nisu ono, što HKD razumi pod dvojezičnošću. Nadalje da je za HKD važno, da se produkti dobro primu kod publike. S autoricom Anom Šoretić HKD ima partnericu, s kom more ostvariti ove cilje, zato da i rado suradjuje s njom. Knjiga je pisana razumljivim ali bogatim, slikovitim i ekspresivnim gradišćanskohrvatskim i nimškim jezikom i predstavlja lip božićni dar. Ona stoji osam eurov i se more kupiti u uredu HKD-a ili kod same autorice u Cogrštofu.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum