Uspješni tečaj u Stinjaki

19. 07. 2013. 14:27

Ljetošnji jezični tečaj imao je vrlu dicu iako je ovo ljeto bio broj dice (39) skoro duplo tako velik kao prošlo ljeto. Slike vidite u našoj galeriji.

 

Za onu dicu, ka samo slabo govoru hrvatski jezik, HKD nudja poseban program na Stinjaki. Dopodne stoji u znaku podučavanja kroz učitelje, ka dicu uču jezik. Otpodne se koristi za različne športske i kreativne aktivnosti. Dica se bavu pripravom na šari većer u petak, kade kroz igrokaz i jačenje predstavu rezultate ovoga tajedna.

Slike ovoga tečaja nudjamo u našoj galeriji.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum