Zajačimo si na Majkin danu u Borti

17. 05. 2014. 17:44

U kalendaru naših priredab se sve već puti more najti mjesto “Borta”. Metropola južnoga Gradišća nije samo dom našega potpredsjednika Sigija Hajszana, nego i sve već drugih Hrvatov.

Ako čujemo Bortu u vezi s hrvatskimi priredbami, onda prvo mislimo na ured HKD-a ili na Dvojezičnu gimnaziju. Tako je sve već ljudi presenećeno, ako iznajdu, da ima u osnovnoj školi u Borti hrvatski razred. Ov razred u glavnom podučava gospa Sonja Krutzler, ka je rodjena Pinkovčanka i sa suprugom živi u Borti. A što bi bilo hrvatsko podučavanje bez muzike? Tako već po ovom uvodu nikoga ne čudi, da se dica vježbaju na tambura. Podučavanje preuzme Barbara Berzsenyi u Muzičkoj školi u Borti.

U petak, 9. 5., pred Majkinom danom su divičice, ka su u medjuvrimenu jur u četvrtom razredu, svojim majkam predale muzikalične čestitke. Oko 30 roditeljev sakupilo se u dvorani centralne muzičke škole (bivša sinagoga) u Borti.

Orkestar nije morao nastupiti bez muža. Sekretar HKD-a, Matthias Wagner, je po pozivu voditeljice Barbare Berzsenyi isto kao gospa Sonja Krutzler podupirao mlade muzičarke.

Pred svakom jačkom je jedna školarica razložila hrvatski tekst jačke po nimšku a po tom su goste animirale da skupa jaču u smislju imena priredbe. Da bi to bilo moguće, je sekretarica HKD-a u Borti, Marianne Wagner pripravila male pjesmarice za goste.

Priredba bila je jako vesela i čuda se je smijalo. Med nazočnimi bio je  domaćin i gazda stana, ravnatelj ZMSO-a, Josef Baumgartner.

Škoda je, da će ov razred koncem ovoga školskoga ljeta završiti osnovnu školu. Dojdući septembar počet će opet jedan prvi hrvatski razred. Ufamo se, da ćedu biti roditelji budućih školarov hrvatskoga razreda u osnovnoj školi u borti isto tako motivirani, kao sadašnji, i da ćemo se opet moć veseliti nastupom naših najmladjih.

Već slikov ove priredbe morete i najti u našoj galeriji.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum