Prvi dio pomoćne akcije je završen

26. 06. 2014. 20:45

Velikim uspjehom se je mogao završiti prvi dio pomoćne akcije za potopljena sela Gunja, Drenovci i Vrbanja. Pod peljanjem Aide Radits i Pepija Zöchmeistera se je transportiralo na dva puta sve skupa oko 50 tonov darov iz Gradišća u Hrvatsku. Na ovom mjestu se i željimo zahvaliti poduzećam, ka su darovala različna dugovanja.

Poduzeće Dobrovits je darovalo 22 paletov mineralne vode a apoteka Salvator je darovalo 3000 sprejov protiv komare. Posebno se mora napomenuti špedicija Zarits, ka je bila centrala za dugovanje i doniranje.

Slike pomoćne akcije morete gledati u našoj galeriji.

Nadalje je otvoren naš socijalni fond na koga se moru uplatiti i pinezni dari. Kroz visoku donaciju Viteškoga reda sv. Jure iz Tirola se je moglo kupiti čuda dugotrajne hrane.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum