25. biciklanje kroz sridnje Gradišće

27. 07. 2014. 2:00

Hrvatsko kulturno društvo (HKD) je nedilju pozvalo na 25. biciklanje kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća.

Jur ljeta dugo je početkom julija biciklanje HKD-a. Na minjanje termina zbog vrimenskih kapriolov se uopće ne misli. Na ov termin su biciklisti doživili jur različne vrimenske prilike.

Ljetos je bilo lipo ugodno vrime. Tako je biciklanje privuklo približno 600 ljudi, ki su mogli štartati iz svakoga sela. Za mali pinezni dar je svaki sudionik dostao mali ručnik. Svaki si je mogao izibrati stazu ku će se voziti. Športski tipi su pravoda izibrali cijelu dužinu staze, ka se je protezala prik prilično 40 kilometrov. Mladi i stari su od pol devete jutra do dvi dopodne bili na cesta. Najaktivniji su bili Mjenovci. Oko 100 ljudi, med njimi čuda mladine, se je iz Mjenova otpravilo na turu.

Pokidob da nije bilo naticanja, ki će najbrže odgaziti stazu, su sudioniki imali mogućnost, načiniti dosta pauzov. Iskoristiti su je mogli u pojedini seli, kade su seoske organizacije HKD-a pečatile karte biciklistov i se skrbile za odlično okripljenje. Posebna štacija je bila ljetos u Velikom Borištofu. Onde je KUGA na svojoj štaciji priredila dobrotvornu akciju za žrtve poplave u Bosni. Hrvatsko kulturno društvo se je priključilo toj akciji.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum