Završio je Hrvatski tajedan na Stinjaki 2014.

27. 07. 2014. 15:11

Kao svako ljeto je i u ovom ljetu Hrvatsko kulturno društvo pozvalo na Hrvatski tajedan u Stinjake. 46 dica se je najavilo na tečaj, ki je stao pod geslom “Od sjevera do juga – Hrvati smo”. Peljačica tečaja je bila dipl. učiteljica Roswitha Staudinger.

Dica su došla iz cijeloga Gradišća i skupa doživili jedan šarolik program. Svaki dan su izvan vježbanja hrvatskoga jezika stale različne aktivitete na programu: Od kupanja do nogometa, od griljanja do šetnje kroz selo.

Ov put su dica i posjetili pekarnicu. Isto je i pozvao načelnik Stinjakov Jundre Grandits dicu u općinski stan, kade je govorio o Stinjaki i razložio svoje djelo. Završio je ov tajednom s prezentacijom. Dica su svirala tamburicu, jačili hrvatske jačke i predstavila tance, ke su se uvježbali. Vrhunac je bila power-point-prezentacija, kade su svi smili (još jednoč) doživiti najlipše trenutke ovoga tajedna. Jur sada se svi veselu na tečaj u dojdućem ljetu.

Slike Hrvatskoga tajedna na Stinjaki morete i viditi u našoj galeriji.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum