Hrvati iz četiri zemalj na Eurocampu

10. 09. 2014. 18:12

U suradnji s Referatom za mladinu Gradišća je Hrvatsko kulturno društvo suorganiziralo Eurocamp 2014. Hrvati iz Austrije, Hrvatske, Slovačke i Ugarske su se skupili u Ruštu da bi se zajedno bavili tematikom “Pad Željeznoga zastora – 25 ljet sloboda”.

Ovaj projekt je zato poseban, ar je prvi projekt koga je razvilo Hrvatsko kulturno društvo kroz podupiranje EU-programa “Erasmus+”. Kod prirave je društvo tanačio Michael Hamedl od Referata za mladinu.

Program tajedna je bio jako šarolik. U nedilju, dan dolaska je stalo razgledivanje Rusta na programu. Zbog toga što peljač nije znao Hrvatski su uni sudioniki, ki su znali nimški, tumačili. Vodiću se je očividno dopadalo iskoristiti granice vokabulara i stručnih izrazov. Kod putovanja kroz grad je zastupnik Zemaljskoga poglavara, mr. Franz Steindl, posjetio sudionike. Na večer dolaznoga dana je svaka delegacija predstavila svoju domaću zemlju.

Ponediljak se je grupa u seminarskoj dvorani bavila tematikom u okviru predavanj i diskusijov. Tako su slušali Dr. Hermanna Krenna, ki je predavao o dogadjaji 1989. ljeta i Ljubu Palatin-Wild, ka je jako emocijonalno opisivala svoje doživljaje ke je imala u službi Črljenoga križa za vrime Željeznoga zastora.

Sudioniki Eurocampa na mjesto paneuropskoga piknikaU utorak se je grupa otpravila biciklom iz Rusta u St. Margarethen odnosno FertÅ‘rákos na mjesto Paneuropskoga piknika. Na ovom mjestu, kade je 19. 8. 1989. koristilo oko 600 do 700 gradjanov Istočne nimške mogućnost da pobjegu, dočekala je sudionike ekipa hrvatske redakcije ORF-a (Prinos se more i pročitati na stranici ORF-a). Na tom mjestu su i slušali predavanje poslovodje Europaforuma, Markusa Prennera.

dr. Nikola Bencsics predava na mostu u AndauPosebna vrst predavanja očekala je sudionike u srijedu. U zadnjem kutu nijuzalskoga kotara, u selu Andau čekao je dr. Nikola Bencsics grupu. Skupa su se odvezli na most, ki ide prik Einserkanala na Ugre. Putem ovoga mosta je 1956. ljeta pobjeglo oko 70.000 Ugrov u toku Ugarske revolucije. dr. Bencsics je sam došao 1956. u Austriju. On nije samo pokazao svoje kvalitete kao učitelj povjesti, nego je dodao nekoliko vlašćih doživljajev i utiskov. Po njegovom predlogu je grupa išla piše od mosta najzad u Andau, tako bi osobno barem djelomično doživili, kakov put je u škurini još očekivano one, ki su prekoraknuli most.

Rekonstrukcija Željeznoga zastoraZa četvrtak je bio predvidjena ekskurzija u južno Gradišće. Malo selo Bildein, ko ima geslo “selo bez granic”, je napravilo takozvani “Put doživljaja granice”. Dio toga puta je jedno originalno sklonišće iz Drugoga svitskoga boja i rekostrukcija nekoliko metarov Željeznoga zastora i stražarski turam.

Zadnji dan prije odlaska su sudioniki pisali svoje utiske i izvještaje za posebni broj društvenoga lista Glasilo, ki će izlaziti u toku jeseni.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum