4. Festival klapov u Gradišću

24. 11. 2014. 14:01

23. 11. 2014. se je jur po četvrti put održao Festival klapov u Gradišću. Po putovanju kroz sve regije Gradišća se je festival ovo ljeto vratio u ono selo, kade se je utemljio, u Vulkaprodrštof.

U suradnji sa svojom seoskom sekcijom je Hrvatsko kulturno društvo organiziralo priredbu, ka je potpuno oduševila publiku.

Počeo je festival s nastupom ženske klape “Golubice” iz Koljnofa. Jačile su dvi jačke a capella (“U Polju Se Mala” i “Zelena Naranča”) a dvi uz pratnju tamburašev (“Ostavit ću Svitlo” i “Djevojka Sam Vesela”). Sastav pelja Ildikó Bunyevácz.

Potom je stupila “TOP-klapa Pinkovac” na pozornicu, ka je prvo zajačila staru jačku “Ki Pije Vince” na klapski način a potom su predstavili modernu jačku “Sad Kada Došla Si”, ka je u načinu klape Cambi jako popularna u Hrvatskoj. Dvi sljedeće jačke je pratio tamburaški sastav Koprive iz Petrovoga Sela. Uz poznatu jačku “Ruža moja crvena” su i prezentirali skupnu vlašću jačku “Ljubav Je Nepobjediva”. Peljač klape je glazbeni voditelj TOP-a prof. Boris Novak.

Treća klapa većera bila je seoska klapa “Vrime”, prva registrirana klapa u Austriji, pod peljanjem profesora Ante Pletikosića. Ova klapa je igrala važnu ulogu kod utemeljenja ovoga festivala. Uz jačke “Sinoć Kad San Ti Proša”, “Čija Je Ono Divojka” i “Spavaš Li Zlato Moje” nastupili su s poznatom jačkom “Cesarica” od Olivera Dragojevića.

Pred pauzom je Kinga Horvath-Altorjay izvedila četire jačke (“Giuditta”, ” Valcer Musette”, ” Dalmatinka ” i ” Tiha Noć”) uz prantju akordionista Zoltan Migovics a zadnju skupa s Petrom Pintom.

Po pauzi nastavili su Basbaritenori sa svojim programom. Prve dvi jačke sastava iz Beča su bile “Lipo ti je čuti”, “Šest ljet dugo”. Potom su novo interpretirali “Ti” od tamburaškoga sastava “Tambećari” a na koncu “Vjutro rano”, jačku Gradišćanskih Hrvatov ku je koristio Joseph Haydn za melodiju cesarske himne austrijsko-ugarske monarhije.

Po prvi put se je festivalu pridružio i sastav Gradišćanskih Hrvatov iz Slovačke. Muško jačkarno društvo iz Hrvatskoga Jandrofa je predstavilo pet jačkov: “O Jesenske Duge Noći”, “Ja Sam Junak”, “Rozmarija Raste”, “Hej, Haj, Veseljaki Smo Mi” i “Plovi Barko”. Sastav pelja Rado Jankovič, ki je i predsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj.

Po nastupi klapov iz Gradišća, stupili su posebni gosti iz Hrvatske na pozornicu. Klapa Sveti Juraj Hrvatske Ratne Mornarice je pod peljanjem Marke Bralića i glazbenoga voditelja Marija Božića predstavila prvo četire jačke: “Jubav Moja”, “Kaleto Moja Draga”, “Mi Smo Prvaci” i “Cvijet Čežnje”. Publika je bila tako oduševljena, da klapu nisu pustili od pozornice prije nego nisu nastavili svoj program s nekolikimi dodatki.

Hrvatsko kulturno društvo je jako zadovoljno s brojem gostov. Dvorana je bila do zadnjega mjesta puna, i nekoliko ljudi je moralo stojeći pratiti program. Ki je bio na festivali prošlih ljet, se je mogao sam osvidočiti o sve boljoj kvaliteti klapskih sastavov Gradišća.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum