Sprachen des Gaumens 2014.

24. 11. 2014. 10:50

HKD je zastupao Gradišćanske Hrvate na ljetnošnjoj priredbi “Sprachen des Gaumens”, ki je ovo ljeto bio organiziran u okviru sajma “Genuss Burgenland”.

Kombinacija sa sajmom je signifikantno doprineslo uspjehu ovoga ljeta. Svaka narodna grupa Gradišća imala je svoj štand i prezentirala se na različni načini.

Drugo mjesto prezentacije bila je centralna pozornica, kade je nastupila tamburica Vlahija. Oni nisu samo oduševili publiku, nego i pred svim moderatora, ki je išao s mikrofonom kroz publiku i svakoga animirao, da zajači naše lipe hrvatske jačke. Još drugi dan je povidao, kako dobro raspoloženje je bilo, kad su bili Hrvati na pozornici.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum