26. Biciklanje u kooperaciji s novinami BVZ

18. 06. 2015. 18:28

Biciklanje kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća je 25 ljet staro. Ovo ljeto ćedu novine BVZ podupirati priredbu kroz reklamu a vozaćem ćedu pokloniti zdravi “doping”.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum