Aplikacija “Zajačimo si” sada u verziji 2.0

17. 02. 2016. 13:04

Nova vezija pjesmarice je sada dostupna u Apple App-Store i Google Play Store.

Što je novo?

Prema projdućoj verziji su se dodale dvi funkcije:

  • Aktualizacija sadržaja putem interneta
  • Mogućnost da se igra snimka jačke iz interneta

Isto tako se je aplikacija prilagodila aktualnomu designu operacijskih sistemov. Tako se je implementirao novi Android Material Design.

Aktualizacija u Andoid-verziji se napravi kroz izbornik, iOS-verzija se spoji na štartu s internetom i skine novi sadržaj.

Fokus na proširenje sadržaja

Kroz mogućnost aktualizacije se lakše more dodati novi sadržaj. Tako je predvidjeno, da se kontinuirano dodaju nove jačke i tako održava atraktivitet.

Važnost sličnih projektov

Financiranje ovoga projekta kroz subvenciju ov put u Savjetu za narodnu grupu nije imalo suprotivnikov od strane članov.

Ov konkretni projekt neće spasiti jezik, ali definira smir u koga triba krenuti: Potribni su inovativni projekti, ki su suvrimeni i atraktivni za mladinu. Slični projekti i od drugih društav se teško čekaju, posebno projekti ki se moru koristiti u naobrazbi. Tako koristi na primjer hrvatski razred od gospe Krutzler u osnovnoj školi u Borti tablet-kompjutore u nastavi.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum