22. Hrvatski kemp u Velikom Borištofu

18. 07. 2016. 10:03

HKD je održao Hrvatski kemp po treti put u novoj sridnjoj školi u Velikom Borištofu. A po prvi put ga je priredio za dicu od sedam do dvanaest ljet, a ne kot do sada od osam ljet. Peljačica Katarina Weidinger i odgojitelji Štefanija Prikosović, Lucija Palatin i Lukas Kornfeind su podvarali dicu. Poduzeli su nekolike izlete i koncipirali igre, ke su stale u vezi s težišćem ljetošnjega kempa. Tema kempa je bilo Europsko nogometno prevenstvo 2016.

Nova sridnja škola je hrvatskomu kempu stavila na raspolaganje nove medije. Tako je bilo moguće da si navečer skupno gledaju polufinale Portugal protiv Walesa. Šminkanje obraza različnimi zastavami, jisti slatkarije i navijati za momčade su bili za dicu lipi skupni doživljaji.

Igra “Jedan, dva ili tri?”, striljati gole, skakati u da- ljinu, igrati mecči striljati na cilj su bile samo neke od mnogih igar, ke su se dica s radošću i izdržljivošću igrala. U grupa od četirih su dica apsolvirala jako motivirano takozvane “olimpijske igre”. Na koncu ovih četirih dani je najbolja grupa dobila zlatu medaliju, ku su dica primila u svetačnoj atmosferi.

Zbog lipoga vrimena nam je bilo moguće kupanje u gornjopuljanskom kupališću. Fiksna točka je i bio izlet u adrenalinski park za plaznenje u Lučmanu. Hrvatski kemp je svetačno završio uz nazočnost predsjednika Kulturnoga društva, Stanke Horvata, tajnice Gabi Kuzmić, odgojiteljev, roditeljev i najvažnijih sudionikov ovoga tajedna, i to dice.

Cilj ovih četirih dani je bio hasnovati i vježbati hrvatski jezik. A socijalni i medjuljudski aspekt u igri su isto igrali važnu ulogu.

Slike tečaja …

… morete najti u našoj galeriji.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum