Hrvatski tajedan na Stinjaki 2016.

18. 07. 2016. 13:10

Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću je u Stinjaki od 11. 7. do 15. 7. 2016. organiziralo tradicionalni hrvatski tajedan, tečaj za dicu u starosti od osam do dvanaest ljet. Ov put je sudjelivalo skoro 50 dice iz sjevernoga i južnoga Gradišća.

Ukupno je bilo angažirano 11 podvaračev na tečaju, med njimi i peljačica dipl. učiteljica Roswitha Staudinger. Ona je zadnja ljeta preuzela peljačtvo i koncipiranje. Mlada članica proširenoga odbora HKD-a ima za sobom jur 10 ljet iskustva kod podučavanja u različni hrvatski osnovni škola širom Gradišća.

cover nima ime za novineDnevni program se je preminio od zadnjega ljeta. Namjesto podučavanja jezika kot u školi su se dica, podiljena u različne grupe, bavila cijeli tajedan jednom temom. Ove teme su koncem konca složili u novine, ke je svako dite dostalo sa sobom. Jedna posebna grupa je napravila video-snimke za YouTube-kanal HKD-a. Grupe su bile vrlo marljive i kreativne, tako da je jedna grupa uz članak za kempske novine napravila i video-snimku igrokaza “Mali ja sam ja”, ka se more pogledati na kanalu HKD-a.

Ov novi koncept smo upeljali, da bi dica već koristila jezik i tako dostala sigurnost i da bi usput, pri zabavi i kreativnom djelovanju vježbala govor. Dokle se je jutro djelalo na novina i na video snimka je otpodne bilo rezervirano za izlete u okolicu i za kupanje. Tako je grupa posjetila Putujuću Celjansku
Mariju u Čajti kot i put u koruna stabalj (Baumwipfelweg) u Starom Hodasu.

Nešto, ča se je stalno plelo u program je bilo skupno jačenje. Dica su uživala hrvatsku muziku i jačke, iako slabo znaju hrvatski jezik. U različni mali grupa je bilo moguće, da se i početniki nešto nauču. Narodna grupa se mora raširiti u smislu da se jednojezični nauču dodatni jezik, namjesto da većjezični jednoga zgubu – to je geslo HKD-tečaja.

Na gotovom produktu (novine) se vidi, da je tečaj bio jako uspješan. HKD je kod ovoga tečaja odmah ostvario predlog, koga je formulirala nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner: kod podučavanja hrvatskoga jezika se neka forsira govor.

YouTube-Kanal
Facebook-stranica
slike u galeriji
novine za download


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum