CAN kod govoračev za narodne grupe

03. 11. 2016. 18:33

Hrvatsko kulturno društvo je bilo kao član Centra austrijanskih narodnosti (CAN) pozvano na sastanak s govorači za narodne grupe strankov, ke su zastupane u Narodnom tanaču.

Prvo kolo sastankov je bio s dr. Nikijem Scherakom (NEOS) i dr. Wolfgangom Zingglom (Zeleni). Sastanku kod Zelenih se je i pridružio dr. Harald Walser, govorač naobrazbu.

HKD je bio zastupan kroz sekretara Matthiasa Wagnera.

Teme razgovorov su bile školstvo izvan autohtonoga prostora (posebno u Beču), i medijsko pitanje. Manjinske medije kot na primjer Hrvatske Novine su kroz nesigurnu financijsku situaciju stalno u pogibeli zatvaranja.

Mora se najti na primjer rješenje za vrime kad stupi Petar Tyran (živa subvencija) u mirovinu. Momentano se pretpostavi, da će se ova živa subvencija isto tako skratiti kot i živa subvencija HKD-a (Mate Kliković). Hrvatske Novine onda već ne moru producirati sadržaja i su de facto mrtve.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum