Generalna sjednica HKD-a 2016.

09. 11. 2016. 11:10

Hrvatsko kulturno društvo je svoju redovitu generalnu sjednicu održalo u južnogradišćanskom selu Poljanci (Podler). Uz djelovanje početo od zadnje generalne sjednice se je i prezentirao obračun za 2015.

Uz redovite projekte kao GRAJAM, Košić, ljetne tečaje, tamburicu uz oganj i biciklanje kroz hrvatska sela, (ljetos i u sjevernom Gradišću) je projekt udžbenika o povijesti Gradišćanskih Hrvatov u završnoj fazi. Predsjednik ddr. Stanko Horvath veli, da je poznavanje svoje povjesti jako važno za identitet človika, i zato da je ovakova knjiga jako važna.

U pozitivan smjer se razvijaju i projekti “Zajačimo si”-App i Košić.

Pri hrvatskom otpodnevnom podvaranju Košić imaju oko 40 dice u četiri općina (Uzlop, Dolnja Pulja, Veliki Borištof i Mjenovo.

App je u prošlom ljetu dostao već od 150% već sadržaja i tako mogao povećati broj koristnikov za 60% do skoro 1000 ljudi.

Glavna tema diskusije je bilo hrvatsko/dvojezično školstvo u Gradišću ali i u Beču, kade živi polovica Gradišćanskih Hrvatov. Nazočni su kritizirali jezikčnu kompetenciju, ku dica imaju po završetku različnih škol i čuvarnic.

U slučaju Beča se HKD zalaže skupa s Centrom austrijanskih narodnosti (CAN/ÖVZ Österreichisches Volksgruppenzentrum) za mogućnost otvaranja škol na privatnu inicijativu. Zato što se zastupniki narodnih grup u CAN-u slažu, da manjinski zakon za Beč nije realističan (iako je to autohtoni prostor nekih narodnih grup) se sada zalažu za minjanje zakona za privatne škole. Društvam narodnih grupov neka bude moguće, da sami otvaraju škole kao na primjer katoličanska crikva. Dodatno se neka podupiraju stroški za infrastrukturu. Tako bi se na primjer mogla osigurati Komensky-škola, primjer za uspješnu školu na toj bazi, ka ali triba već sredstav da bi se osigurao opstanak.

Poslanik u narodni tanač, Niki Berlaković, ki je i govorač za narodne grupe svoje frakcije u parlamentu, je slušao mišljenje nazočnih i se je uvezao u diskusiju.

Slike sjednice morete najti u našoj galeriji.

Linki

Komensky-škola
Privatschulgesetz (80/A), Verfassungsausschuss
Privatschulgesetz, Änderung (372/A), Unterrichtsausschuss


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum