Otkrivanja spomenploče Nikoli IV. Zrinskiju

14. 12. 2016. 9:50

Subotu, 10. decembra je Hrvatsko kulturno društvo skupa s Gradišćansko ugarskim kulturnim društvom, Veleposlanstvom Ugarske u Austriji i Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Austriji na zidi dvorca u Eberavi podignulo spomenploču Nikoli IV. Zrinskiju (Sigetskomu, Šubiću). Povod otkrivanja spomenploče je 450. obljetnica Sigetske bitke.

Dvorac u Eberavi je kih 60 ljet dugo bio u imanju Zrinskijev. Državni kancelar i upravitelj Zagrebačke biškupije Toma Bakač Erdedski je bio jurski biškup, senjski biškup i bačko-kaločki nadbiškup. Nastao je vlasnik mnogih imanj, tako i Eberave. Posjede je naprikdao svojemu nećaku Petru, utemeljitelju hrvatske linije Erdődyjev.

Hrvatski ban Petar II. Erdődy je svoje eberavsko imanje 1557. ljeta minjao za imanje Nikole IV. Zrinskija, tako da je Zrinski nastao gospodar Eberave. Zna se, da su se kćere Nikole Zrinskija školovale kod Baćanov u Novom Gradu. Baćani, ke danas po ugarsku pišemo Batthyány su imali početkom 15. stoljeća imanja u varaždinskoj i zagrebačkoj županiji, a u 16. stoljeću su svoje podložnike selili na sigurnija mjesta u današnje Gradišće.
Tri ljeta po smrti svoje žene Katarine (Frankopan) Zrinski, s kom je Nikola imao 13 dice se je 21. septembra 1564. još jednoč ženio. Izibrana mu je bila onda 27-ljetna česka grofica Eva z Rožmberka (Rosenberg) iz Českoga Krumlova.

fundament nekadašnje kapele dvorca u EberaviZaruke su imali u kapeli dvorca u Eberavi. Od te kapele danas stoju još samo fundamenti. U 1565. ljetu se je Nikoli i Evi Zrinski rodio sin Ivan III. Zrinski. Ljeto dan kašnje je pak Nikola Zrinski spao u sigetskoj bitki.

Obitelj Zrinskijev je ostala u Eberavi do 1613. ljeta. Onda su Erdődyji opet preuzeli dvorac.

Oni su sada dopustili podizanje spomenploča na njevom dvorcu. Ta trojezična spomentabla svidoči o skupnoj povijesti današnje Hrvatske s hrvatskom manjinom u austrijansko- ugarskom području.

O tomu je bilo govora i pri svetačnosti u općinskom stanu Eberave, ka je slijedila otkrivanje spomenploče. Muzički su ju oblikovali Kinga Horvath-Altorjay i nje brat Tamás uz pratnju muzičarov i mali István Zsótér. Hrvatski pokretač Franjo Pajrić je HKD upozorio na važnost, ku Eberava igra u povijesti Gradišćanskih Hrvatov. Predsjednik Stanko Horvat se je pak zalagao, da se spomenemo hrvatskoga junaka Nikole Zrinskija prilikom 450. obljetnice njegove smrti. Pri realiziranju cijeloga projekta je uz pomoć predsjednice Gradišćansko ugarskoga kulturnoga društva Iris Zsotér iz Sabare jako pomagalo ugarsko veleposlanstvo u Beču, a jako nam je išla na ruku i općina Eberava na čelu s načelnikom Weberom i Zrinska garda iz Čakovca. Ovim putem se HKD zahvaljuje svim, ki su pomogli, da se omogući ov, za upoznanje naše povijesti važan spomenik.

Sve slike priredbe morete gledati u našoj galeriji.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum