Potpisan memorandum za REPA

03. 03. 2017. 12:46

Delegacija HKD-a je 2. 3. 2017. bila u Hrvatskom Jandrofu kod potpisanja memoranduma za REgionalna PArtnerstva (REPA) izmed općin regije SK-AT-HU. Ov projekt pokrenula je Euroregija dunavska iniciativa (EDI) ku su utemeljili uz druge i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (HKD) i Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj (HKSS).

Direktor EDI-e je Vladimír Pálfi ki je skupa s predsjednikom HKSS-a organizirao ovo potpisanje memoranduma u Hrvatskom Jandrofu.

Zastupniki sel prekogranične regije SK-AT-HU deklariraju, da ćedu u suglasu s cilji projekta REPA aktivno podržavati stvaranje partnerstva. Težišće toga partnerstva je razvoj pograničnih regijov kroz prekogranično organiziranje priredab za iskanje partnerov i uz korišćenje kreativne promocije. Sadržaj ovih partnerstva se planira provesti u sljedeći područja:

 • razvijati turizam u pograničnom području SK-AT-HU s naglaskom na uzajamnu promociju turističkih objektov pograničnih općin
 • održavati identitet naroda i nacionalnih manjin i još dalje razvijati kulturu brige za kulturne baštine regijov i naseljev s obzirom na intenzivnu suradnju općin u projekti regionalnoga razvitka
 • razvijati multikulturno društvo u regiji, uključujući i multikulturni dijalog, suradnju i toleranciju u regija i naselja, a posebno jačati slovačke, austrijske, mađarske i hrvatske nacionalne kulturne posebnosti regije

Potpisali su ov memorandum zastupniki iz sljedećih sel:

 • Bijelo Selo / Pama (AT)
 • Novo Selo / Neudorf b. Parndorf (AT)
 • Pandrof / Parndorf (AT)
 • Bizonja / Bezenye (HU)
 • Čunovo / Čunovo (SK)
 • Devinsko Novo Selo / Devínska Nová Ves (SK)
 • Dúbravka (SK)
 • Hrvatski Grob / Chorvátsky Grob (SK)
 • Hrvatski Jandrof / Jarovce (SK)
 • Rosvar / Rusovce (SK)

O EDI

Euroregija dunavska iniciativa se je utemeljila 2012. kroz duštva EDU, Newport Foundation for Development, Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću.

Cilji društva su (uz puno već), da se kulturna suradnja u regiji SK-AT-HU podupira, da se održava većjezični karakter regije, da se gaju tradicije i da se poštivaju jezične i kulturne manjine. Isto tako se neka proširuju veze na području školstva, kulture, slobodnog vrimena, športa, inovacija i podupira skupno djelovanje u regiji, posebno putem manjinskih jezikov.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum