Sastanki zbog reforme zakonov (Neos, Zeleni)

05. 04. 2017. 10:48

Aktualni predsjednik Savjeta za narodnu grupu koruških Slovencev, načelnik Bernard Sadovnik (EL), organizira sastanake zastupnikov Savjetov s frakcijami u parlamentu. 4. 4. 2017. bili su sastanki sa Zeleni i Neos.

Glavne teme ovih sastankov su reforma naobrazbe, ka se momentano pregleda, i planirana novela zakona za podupiranje štampe.

Predsjednika HKD-a, ddr.a Stanka Horvatha, ki je momentano potpredsjednik Savjeta za narodnu grupu Gradišćankih Hrvatov, zastupao je sekretar i član Savjeta Matthias Wagner.

Goruća tema svih manjin je školstvo izvan autohtonoga naselja narodne grupe odnosno osiguranje dosadašnih inicijativov na ovom sektoru, kot na primjer Komensky-škola Čehov i Slovakov u Beču.

Važna tema za koruške Slovence i Gradišćanske Hrvate je osiguranje novin na slovenskom i gradišćanskohrvatskom jeziku. Morali bi se u toku diskutirane novele zakona za podupiranje štampe na neki način rezervirati sredstva za novine autohtonih manjin. Nije moguće da novine, čije štiteljstvo je ograničeno na pripadnike manjine, konkuriraju s drugi mediji za sredstva.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum