Sastanak zbog reforme zakonov (ÖVP)

03. 05. 2017. 12:10

Nastavlili su se sastanaki zastupnikov Savjetov s frakcijami u parlamentu, ke je pokrenio aktualni predsjednik Savjeta za narodnu grupu koruških Slovencev, načelnik Bernard Sadovnik (EL). 26. 4. 2017. primili su delegaciju narodnih grup šef kluba ÖVP u parlamentu, Dr. Reinhold Lopatka, i govorač za narodne grupe, DI Niki Berlaković.

Glavne teme su i kod ovoga sastanka bile reforma naobrazbe, ka se momentano pregleda, i planirana novela zakona za podupiranje štampe.

Predsjednik HKD-a, ddr. Stanko Horvath, ki je bio pozvan u ulogi kao aktualni potpredsjednik Savjeta za narodnu grupu Gradišćanskih Hrvatov, je bio jako oduševljen, kako se je dr. Lopatka zanimao za namjere narodnih grupov. Ponudio je pomoć, da bi se potribovanja na naobrazbenom području bolje širila med nadležnimi ljudi u parlamentu i vladi.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum