Sudioniki kempa posjetili su ured i ORF

05. 07. 2017. 20:32

Grupa sudionikov Hrvatskoga kempa 2017. su posjetili ured HKD-a u Željeznu i ORF Gradišće.

Prva štacija izleta je bio ured HKD-a. Dica su mogla gledati ured i se informirati o tomu, što HKD djela posebno za mlade. U malom vrtiću HKD-a su sekretarice Gabi i Marijana pripravile objed. Domaći čevapi i ražnjići su se dici dobro račili.

Potom su dica piše prošla na posjet u Zemaljski študio ORF-a. Onde su je Silvia Buczolich i Viktoria Palatin peljale kroz zgradu. Jedna šaticja je bio i študio, u kom se snima, Dobar dan Hrvati.

Sve to je dokumentirala reporterica Julia Strommer skupa sa suradnikom na kameri.

Slike cijeloga tečaja smo stavili u našu galeriju.

Silvia Buczolich kaže, kako se snima "Plava raca"

objed u vrtiću ureda HKD-a

Julia Strommer pelja intervju sa sudionikom kempa

ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum