Generalna sjednica 2017.

19. 11. 2017. 15:43

Hrvatsko kulturno društvo je svoju generalnu sjednicu ljetos održalo u sridnjogradišćanskom Mjenovu, u krčmi Deutsch. Dokle je domaći tamburaški sastav Brezovci svirao gostom kod otvaranja su ljudi brzo proširili prostorije, ar je neočekivano došlo čuda ljudi na sjednicu.

Posebno lipo je bilo, da su bile zastupane sve generacije. Predsjednik ddr. Stanko Horvat je pozdravio goste i veljek nastavio izvještajem. Početo od zadnje generalne sjednice je HKD vrlo marljivo koristio vrime za djelovanje.:

Na internacionalnom parketu

Došlo je do sastanka s Državnim tajnikom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonkom Milasom, u Zagrebu. Teme sastanka su bile otvorena pitanja Državnoga ugovora iz 1955. i sredstva za pregradjivanje bivšega skladišća u uredu HKD-a u Željeznu u novu biblioteku.
Još u decembru prošloga ljeta došlo je kroz kooperaciju Hrvatskoga kulturnoga društva, Ugarskoga veleposlanstva, Veleposlanstva Republike Hrvatske i Zrinske Garde iz Čakovca do otkrivanja spomenploče Nikoli Šubiću Zrinskomu u južnogradišćanskoj Eberavi. Junak opsade Sigeta 1566. se je u kapeli dvorca u Eberavi oženio za svoju drugu ženu, Evu iz Rosenberga (Rožmberk).

Početkom marca su općine regije SK-AT-HU potpisale memorandum za REgionalna PArtnerstva (REPA). Ov projekt je pokrenula Euroregija dunajska inicijativa (EDI) ku su utemeljili uz druge i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (HKD) i Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj (HKSS).
U oktobru je došlo do posjeta delegacije Vijeća Europe (Europarat) u Kugi i u Beču, kade je HKD zastupao interese Gradišćanskih Hrvatov.

Savjet

Predsjednik ddr. Stanko Horvat, ki momentano služi kot potpredsjednik Savjeta, se je tužio, da je bila ovo ljeto samo jedna sjednica Savjeta, ka je imala kot glavnu temu podiljenje pinez. Partijsko neodvisni savjetniki su potribovali koncem oktobra dodatnu sjednicu, ali Kancelarstvo ju neće sazvati, ar je raspisalo imenovanje članov za novi Savjet. Odiljenje za narodne grupe izvan toga ima novu peljačicu (dr. Susanne Pfanner namjesto dr. Christe Achleitner).

Kulturne priredbe

Jedan od glavnih područjev djelovanja HKD-a je organiziranje kulturnih priredab. Najveće manifestacije su bile Hrvatska noć u Pinkovcu (nastupili su Novi fosili) u suorganizaciji s Djelatnom zajednicom hrvatskih komunalnih političarov. Po ljetu je HKD održao tradicionalno kolo priredab Tamburica uz oganj u sridnjem Gradišću. U mnogi seli je bila priredba pod geslom Zajačimo si. Još pred Božići 2016. je bilo nekoliko čitanj, u čijem okviru je Ana Šoretić predstavila knjigu Blizu je vrime, ku je izdala uz pomoć HKD-a. Posebno dobar program ponudio je 6. Festival klapov u Gradišću (uz druge i klapa Cambi). Festival je ljetos bio dio programa kulturnoga ljeta “Austrija – Hrvatska 2017.”. Festival je prvotno bio predvidjen u Trajštofu u farskom škadnju, ali zbog poznatih nesporazumov s momentanim peljačtvom biškupije je bilo potribno premjestiti ga. U Pinkovcu se je u općinskoj dvorani našao azil. Isti vikend je bio i Sajam užitka (Genussmesse) u Borti. HKD na ovom Sajmu redovito predstavlja Gradišćanske Hrvate.

Aktivnosti za dicu

Osebujno gizdavo je Hrvatsko kulturno društvo na svoje uspješne priredbe za dicu. Pri naticanje Recital u Kugi u Velikom Borištofu je bilo toliko sudionikov, da je bilo potribno kratkoročno podiliti sudionike druge kategorije u dvi grupe. Hrvatski kemp u Velikom Borištofu, hrvatski tajedan na Stinjaki i jezični tečaj u Puli u Hrvatskoj su fiksne točke u prazniki. Kroz cijelo ljeto HKD nudi otpodnevno podvaranje na hrvatskom jeziku, takozvani Košić (Dolnja Pulja, Mjenovo, Uzlop, Veliki Borištof). Osebujno općine u sridnjem Gradišću profitiraju kroz ovu kooperaciju s HKD-om, ar integriraju ove ure u opće otpodnevno podvaranje dice. HKD se ufa, da ćedu se zastupniki ovih općin, ki su i člani budućega Savjeta, zalagati za to, da bude dost sredstav za financiranje ovoga programa.

Športske aktivnosti

HKD se na športskom sektoru koncentrira na one priredbe, pri ki more sudjelivati širji sloj ljudi. Pri 21. Kupu hobi kegljašev u Malom Borištofu je opet sudjelovalo nekoliko reprezentacijov različnih nekegljaških društav. Biciklanje na Poljanci i posebno 28. Biciklanje kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća su bili magneti za mlade i stare.

Ovo ljeto je Hrvatski nogometni savez organizirao 5. Europsko naticanje hrvatskih nacionalnih manjin. Reprezentacija Gradišćanskih Hrvatov, ku je pripravio HKD pod peljanjem Bruna Radakovića i trenera Norberta Barišića je osvojila 3. mjesto.

Bali

Tradicionalni Hrvatski bali ćedu se i u dojdućoj sezoni ordžati. Bal u Trajštofu na uhodanom terminu 5. januara 2018. u krčmi Wilhelminenhof a Hrvatski bal jug će biti 9. 2. 2018. po prvi put u Borti, glavnom gradu narodnih grup u Gradišću, u MEZO-dvorani (velesajam).

Udžbenik o povijesti GH

Presjednik je informirao o djelu na udžbeniku o povijesti Gradišćanskih Hrvatov. Djelo je jako napredovalo, ali još nije završeno. Aprobacija Ministarstva za naobrazbu je jur osigurana. Tekst je prevodjen i se momentano ponovo lektorira. Pravna situacija za 80 % ilustracijov je riješena i termin za prezentaciju će biti u protuliću 2018.

Biblioteka

Knjige HKD-a su do sada bile smješćene na prvom katu društvenoga stana u Željeznu, ali težina zbirke je jur prouzrokovala puč na stijeni. Zato je bivše skladišće u prizemlju pregradjeno u novu biblioteku. Stanko Horvat je naglasio, da će biblioteka študentom novoga študija “Hrvatski/Gradišćanskohrvatski” na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu biti dobra mogućnost za istraživanje.

Čestitke

Prije nego je blagajnik preuzeo rič, je predsjedničtvo izručilo čestitke mladohižnikom potpredsjedniku Štefanu Matkoviću i njegovoj Gerlindi.

Čestitalo je i dugoljetnoj potpredsjednici, Jelki Perušić, ka je svečevala 65. rodjendan.

Izvještaj blagajnika

Blagajnik Hanzi Heršić je imao dobre visti za člane HKD-a. Rekao je, da “iako nam nisu povećali subvencije, iako su nam skratili živu subvenciju, drugi put po redu bilanciramo opet izjednačeno i nismo zaduženi!” Na ovu vist su nazočni odgovorili aplauzom. Ipak je potribno, da se konačno povećaju sredstva za narodne grupe, ka se jur već od 20 ljet nisu. Tako je inflacija zapravo “požerala” pol vridnosti sredstav. Ako se želji obdržati manjina, onda se mora u nju investirati. Skraćenja aktivnosti, ka su potribna zbog manje vridnosti sredstav, se ne moru nastaviti.

Diskusija

Diskusija na ljetošnjoj generalnoj sjednici se je razlikovala od one prošlih ljet. Nije bilo zdvajanja zbog poteškoć u zajednici. Nazočni su pozitivno komentirali opsežno djelovanje HKD-a. Jedna aktualna tema diskusije je bila Minority SafePack inicijativa (MSPI), o koj smo jur nekoliko puti izvještavali u Glasilu. Osebujno zalaganjem mladih aktivistov HAK-a, ki su i usko povezani s HKD-om, je Austrija momentano med pet najuspješnijih držav pri sabiranju potpisov. Predsjednik ddr. Horvat je još jednoč predstavio cilje inicijative i pozvao nazočne, neka potpišu i motiviraju obitelj i prijatelje, da isto potpišu. Glavni urednik Hrvatskih Novin, Peter Tyran, je potom potribovao, neka predsjednik daje “nalog”, da seoski povjereniki HKD-a idu od stana do stana da sabiraju potpise. Na to je predsjednik odgovorio, da je uprav jasno govorio za inicijativu, i da on ne more nikomu zapovidati, neka se zalaže. Ali on da ima povjerenje u aktiviste HKD-a, da za sebe odluču dobro. U euforiji po sjednici se je zaista dobrovoljno javilo nekoliko aktivistov, ki su pripravni, da idu u svoji krugi sabirati potpise.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum