Nova CD Panoncev – “Mila Moja”

01. 12. 2017. 11:09

1. 12. 2017 su Panonci prezentirali novu CD s imenom “Mila moja”. CD se more naručiti u našem online-shopu. Čitajte opširni izvješćaj od gospe Gisele Csenar:

Ljetos, 2017. ljeta u septembru, se je spunilio 30 ljet, da u Gornjoj Pulji postoji takozvana Panonska gimnazija, u koj se podučava gradišćanskohrvatski ili ugarski jezik i realizira se čuda nakanov i projektov za učenje i opstanak gradišćanskohrvatskoga jezika. U okviru Panonske gimnazije mi se je pružila i mogućnost, 1994. ljeta osnovati tamburaški orkestar Panonci. Uz stalnu borbu za opstanak Panonske gimnazije, u koj se je u prošli trideseti ljeti čuda godalo, se redovito realiziraju brojni jezični i muzički projekti i dica imaju mogućnost, učiti se hrvatski na poseban način. U svakom razredu se hrvatski podučava u najmanje dvi različni nivo-grupa. Tamburaški orkestar Panonci postoji jur 23 ljeta dugo i to je posebno lipa priča orkestralno tamburanje na visokom nivou, pomoću prekrasnih aranžmanov profesora Bože Potočnika iz Zagreba. Panonci su do sada izdali šest CD-ov: Tamburica internacional, Top 16 naše najdraže, božićni CD: Radujmo se, Maxi CD Heavy Panonci, Mila moja i Maxi CD Naši klasikeri. Posebnost CD-a Naši klasikeri, na kom su snimljene 4 najobljubljenije jačke aktivnih Panoncev, je ta, da su aranžmani od Justina Kodnara, ki je bivši član Panoncev i ki redovito dohadja na veće nastupe Panoncev.

Naše lipe gradišćanskohrvatske narodne jačke, takorekuć, biseri narodne duše, mi jako ležu na srcu, nažalost se sve već zaboravljaju. Posebno veselje mi je bilo, kad sam upametzela, da se ove jačke i našim mladim vidu, još i jako vidu, tako da je motivacija za projekt, snimiti CD s gradišćanskohrvatskimi jačkami od samoga početka bila jako visoka. Jačke sam zibrala tako, da su dijelom još poznate, dijelom zaboravljene, a profesor Potočnik je svojimi posebnimi aranžmani jačke “oblikao u svetačnu opravu”. Pokidob su jačke zvećega ljubavne, nije bilo teško, najti naslov za naš CD: Mila moja. 19 gradišćanskohrvatskih jačak morete poslušati na CD-u Mila moja. Moj mentor i prijatelj, maestro profesor Božo Potočnik iz Zagreba, sprohadja i podupira Panonce od samoga početka, od osnovanja orkestra, 1994. ljeta i neutrudljivo za nas piše zvanaredno lipe aranžmane. On ulaže u svoje umjetničko djelo čuda ljubavi, kreativnosti i ćuti. Svaki put, kad dostanemo novi aranžman, raste znatiželja i oduševljenje se širi.

Jako se veselim, da sada imamo CD s isključivo gradišćanskohrvatskimi jačkami, iako su na svakom CD-u Panoncev zastupane i neke gradišćanskohrvatske narodne jačke. Zahvalna sam i veselim se tomu, da su neki moji Panonci, ki su jur maturirali, svenek opet pripravni sudjelivati, dojdu na nastupe, na posebne koncerte, tako i na snimanje ovoga CD-a. Aktivni Panonci s velikim veseljem tamburaju, skoro svi i jaču, a to me posebno raduje.
U bookletu CD-a ćete najti sve tekste jačak i čuda lipih fotografijov mojih Panoncev, ke je snimila Zorica Hajnalka Tóth u našoj dolnjopuljanskoj gori, a cover krasi lip akvarel umjetnika Franje Kröpfla, divojka u sridnjogradišćanskoj pirovnoj nošnji.

Lipo oblikovanje bookleta je ležalo u ruka Kristijana Karalla, ki je i aktivno sudjelivao pri snimanju. Iako je snimanje bilo dost naporno, smo i uživali, jer je ugodnu i veselu atmosferu pri snimanju stvorio naš zvanaredni tonmajstor Tome Janković.

Zahvalni smo svim sponzorom, tako i Hrvatskomu kulturnomu društvu u Gradišću. S velikim veseljem i zadovoljstvom smo 1. 12. u Kugi u Velikom Borištofu prezentirali naš najnoviji CD Mila moja, kot i Maxi CD Naši klasikeri.

Naša Panonska gimnazija je pošteno svečevala svoj trideseti rodjendan, pokazao se je kratak film i predstavila se je nova web-stranica o Panonskoj gimnaziji. Mag. Joško Vlašić je predavao o povijesti Panonske gimnazije, a mag. Silvija Bucolić je jako lipo, šarmantno i profesionalno peljala kroz program. Ona je to učinila s čuda ćuti, jer je sama u svojoj školskoj dobi bila berdašica kod Panoncev. Muzičar i muzički pedagog, mag. Filip Tyran, je zvanaredno lipo predstavio i pohvalio naš CD.

Panonci su s veseljem predstavili svoj program s gradišćanskohrvatskimi jačkami i gizdava sam na to, da smo s našimi lipimi jačkami mogli postaviti u svitlo jedan dio jerba naših praocev.

Mag. Gisela Csenar


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum