Putovanje na proslavu sv. Vlaha i Tripuna

18. 02. 2018. 19:46

Hrvatsko kulturno društvo je ljetos po treti put putovalo pod peljanjem Hanzija Heršića u Dubrovnik na svečevanje svetoga Vlaha. Ovo ljeto je grupa podužila boravak i sudjelivala i pri svečevanju svetoga Tripuna, čuvara i patrona Kotora, grada u Črnoj Gori.

Subotu, 3. 2. 2018. su bili na svečevanju u Dubrovniku, kade je vrhunac bila prošecija po varoški ulica. Fešta sv. Vlaha je ujedno i Dan grada Dubrovnika.

Nedilju, 4. 2. 2018. su Gradišćanci pratili svečevanje sv. Tripuna u Kotoru. Svetačnost u Kotoru počela je svetom mašom u katedrali. Glavni celebrant je ljetos bio željezanski biškup Egidije Živković uz domaćega kotorskoga biškupa Iliju Janjića. Za gradišćanske hodočasnike je to bilo presenećenje.

Postoji želja, da bi i dojduće ljeto opet putovali na proslavu sv. Vlaha.

Slike smo stavili u našu galeriju.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum