29. biciklanje krez hrvatska sela sredine

07. 07. 2018. 12:36

Oko 500 ljudi je 8. julija sudjelivalo pri tradicionalnom biciklanju HKD-a krez hrvatska sela sridnjega Gradišća. Vrime je držalo, iako je bilo malo vjetrovito. Pri ovom jur 29. biciklanju su se sudioniki opet mogli voziti oko 40 kilometrov dužičku rundu krez sela od Fileža, Mjenova, Gerištofa, Mučindrofa, Frakanave, Pervan, Dolnje Pulje, Longitolja, Šuševa, Velikoga i Maloga Borištofa najzad do Fileža.

Bile su pravoda moguće i sve druge varijante puta. Štart je bio moguć u svakom napomenutom selu. Na žalost se i pri 29. biciklanju nije ugodalo uvezati Kalištrof pak Bajngrob. Ova sela ležu malo iz ruke, onkraj brze ceste. Seoske sekcije HKD-a ili seomnogi jur znaju, kade bi mogli strefiti ljude, s kimi se kanu sastati i ke jur duže nisu vidili. To je prednost ovako tradicionalnih priredab. „Svaki si more najti ča želji, a biciklisti se lipo podilu po seli“, je rekao potpredsjednik HKD-a, Joži Buranić za televizijsku emisiju Dobar dan, Hrvati.

I ljetoj su opet novine bvz bile partner ovoga biciklanja, tako da su stroški za HKD malo manji. Svaki sudionik je kot malu uspomenu na biciklanje dostao ručnik i privisak za ključe.

Za jubilarno, 30. biciklanje dojduće ljeto nisu predvidjene osebujne promjene koncepta, koga biciklisti rado primu. ska društva se skrbu, da biciklistom nudu mogućnost za okripljenje. Na neki štacija se more jisti, na drugi opet samo napiti. Ali u medjuvrimenu sudioni jur znaju u kom selu je ča čeka, a. Već slikov morete pregledati u našoj galeriji.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum