Hrvatski tajedan u Stinjaki

13. 07. 2018. 17:14

Priredbom za roditelje je petak, 13. julija navečer završio Hrvatski tajedan u Stinjaki, koga je pohadjalo 31 dite. Cijeli tajedan su dokumentirali u novina, ke je svaki polaznik tečaja dostao domom. Izvatke iz tih novin morete štati na ovoj strani

Pandiljak smo se svi sastali u dvorani i pripravili naše mjesto za spavanje. Potom smo se našli u naši 4 grupa u ki smo cijelitajedan dopodne djelali. To su bile grupe: Ruska, Austrija, Francuska i Hrvatska. U grupa smo se bavili sa zemljami i kako bi onde mogli prebaviti odmor. Dopodne smo se onda predstavili, načinili smo plakate, jačili i igrali hrvatske igre. Na objed smo išli k Jelinim (u Stinjaki) kade smo dostali dobre kunce, a smili smo si kupiti sladoled. Po objedu smo nastavili djelo u naši grupa i se još bolje upoznali. U 16.00 je počeo turnir odbojke. U četiri grupa smo se igrali za prvo mjesto. Po skupnoj večeri smo si još malo jačili i se igrali nogomet ili druge igre.

Utorak smo se po ručenju sastali u velikom krugu i si jačili jačke za našu završnu predstavu petak. Potom smo se sastali u zadiljeni mali grupa. Pri nastavi, su se dica počela učiti o svoji grupa, o Austriji, Francuskoj, Hrvatskoj ili Ruskoj i napravila su različne plakate. Svaka podvaračica si je izibrala težišće, ko dicu zanima. Ciljtečaja je bio, da se dica ča novoga nauču i da sastavu tri plakate, ki ćedu visiti na Hrvatskom balu jug. Po nastavi smo se otpravili k Jelenim na objed. Potom smo se počeli vježbati za pobožnost u kapelici Fratrovoga Sela. Odredili smo jačke, zadilili, ki će ča štati i pominali se o daljnjem planu dana. Kad su se svi namazali kremom za sunčanje, smo se piše otpravili na put. Išli smo kroz lozu, uz polje i kroz selo. Po oko jednoj uri smo stigli do kapelice, kade smo držali kratku pobožnost s prošnjami, ke su si dica sama izmislila.

Na putu najzad u dvoranu smo kratko stali na igrališću, kade su se dica lipo zabavljala. Završili smo dan večerom i modnom revijom, pri koj su sudjelivala skoro sva dica.

Srijedu smo po ručenju opet djelali u grupa na naši plakati i počeli smo se vježbati za predstavu.

Skupa s hrvatskom grupom smo po prvi put probali našu skupnu jačku Tata vodim te u Disneyland. Ova jačka ima jako lipe slike figurov iz Disneyjevih filmov. Po djelu u grupa smo išli na objed, koga smo opet završili sladoledom.

Kad smo opet bili u dvorani smo si zapokali dugovanje za kupanje i čekali na bus. Odvezli smo se u Hartberg kade smo se fuzali, igrali labdom u vodi i plivali. Bilo nam je jako veselo. Po skupnoj južini smo si smili kupiti slatkarije. Zatim smo još jednoč prošli u vodu. Vrime je za nas jako friško prošlo.

U šesti smo opet bili na Stinjaki i nismo mogli dočekati utakmicu Hrvatske protiv Engleske. Gledali smo utakmicu na beameru, jili smo čipse i popcorn i tako navijali za hrvatsku momčad. Imali smo i hrvatske zastave. Sada smo svi jako srićni da je Hrvatska dobila!

Četvrtak je za nas bio jako interesantan i veseo dan. Po ručenju smo se u grupa pripravili na intervjue i malu predstavu za ORF. Bili smo malo nervozni ali mislimo, da smo bili „dobri“.

Za objed smo imali chicken nuggets-e, ki su nam se jako dobro račili. Potom smo u dvorani imali skupnu probu za predstavu petak. Po probi smo si zapokali naše naprtnjače za putovanje na seljački dvor u Rohunac, kade nam je gospa Anita pokazala sve živine i cijeli seljački dvor. Bili smo jako oduševljeni, ar smo smili sami gladiti i krmiti zece, koze, konje i svinje. Vrhunac je bio, da smo smili jahati na konji. Što nam se je isto dobro vidilo je, da smo onde na seljačkom dvoru mogli jisti picu. Ove lipe doživljaje nećemo zabiti.

Zatim smo se još odvezli dalje u Čajtu kade su nas jur čekali ognjobranci. Na štacija smo smili pumpati i špricati vodu. Bilo je jako zanimljivo i interesantno.

Već slikov morete pregledati u našoj galeriji.

 


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum