Predsjedničtvo odibrano za daljnju periodu

20. 10. 2018. 3:48

Ljetošnja Generalna sjednica HKD-a se je sastala u pivnici vinarskoga dvora kod Remuševih u Uzlopu. Predsjednik Stanko Horvat je po pozdravu gostov izvijestio o plodnom djelovanju prošloga društvenoga ljeta.

Bilo je čuda internacionalnih sastankov. Tako je opet aktiviran takozvani Koordinacijski odbor, u kom se sastaju zastupniki različnih društav Gradišćanskih Hrvatov bilo iz ke države.

Na polju politike se HKD skupa s drugimi društvi zalaže za opstanak Hrvatskih novin, ke ćedu prez rješenja po umirovljenju Petra Tyrana prestati izlaziti. U Savjetu za narodnu grupu je društvo iniciralo proces reforme podiljenja subvencijov i dnevnoga reda.

Posebno istaknuo je predsjednik velik broj partnerov kod djelovanja. Tako HKD ovo ljeto usko sudjeluje sa Zemaljskim školskim savjetom pri organiziranju naticanja Recital.

Djelovanje za dicu je i uz Recital jako važno za HKD. Tečaji u ljetni prazniki se dobro primu i ćedu se dojduće ljeto opet organizirati.

Fiksna točka u društvenom kalendaru su i bali HKD-a. Bal na sjeveru će biti opet 5.1.2019. u krčmi Wilhelminenhof u Trajštofu a bal jug će po fenomenalnom uspjehu biti opet u Borti, a to 8.2.2019.

Sigurno najveći projekt prošlih ljet je bilo sastavljanje školske knjige Povijest gradišćanskih Hrvatov. Knjiga je po broju prodanih jedinic velik uspjeh i tako će još u decembru izajti druga naklada.

U upravi ureda se je preminilo, da je Katarina Zvonarić preuzela dodatne ure u upravi HKD-a. Od protulića je bila zaposlena za biblioteku a sada ispunjava nedostatak djelatne snage, ku je prouzrokovao odlazak Matthiasa Wagnera, ki od 1. 11. već nije zaposlen u uredu. Tim skupa se je preminilo djelatno vrime ureda. Ured u Željeznu je otvoren ponediljak, utorak i četvrtak od 08:00 do 12:00 a ured u Borti u srijedu i petak od 09:00 do 12:00. Uz to HKD nudi i termine po dogovoru. Ove promjene neka osiguraju, da si personal HKD-a more bolje zadiliti djelo i termine s ljudi.

Po predsjedniku je blagajnik Hanzi Heršić izvijestio o financijskoj situaciji i je odgovarao pitanja o tomu. HKD je opet bilancirao pred gubitka, iako je financijska situacija sve oštrija. Uzrok zato je velik broj članov, ki svako ljeto marljivo daruju članarinu.

Kot svako treto ljeto je Generalna sjednica i ov put odibrala novo predsjedničtvo, ko je ali ostalo isto. Predsjednik je opet nastao Stanko Horvat, ki će dojduće ljeto slaviti deseto ljeto na čelu HKD-a. Potpredsjedniki su nadalje Štefan Matković za sjever, Joži Buranić za sredinu i Sigi Hajszan za jug Gradišća. Kot tajnik nastavlja Jandre Palatin svoju službu a za blagajnu će opet biti odgovoran Hanzi Heršić iz Pandrofa.

Po odibiranju je novi/stari odbor predstavio plane za 2019. ljeto.

Hrvatsko kulturno društvo 2019. ljeta svečuje 90. obljetnicu utemeljenja i će jubilej proslaviti na različni prilika. Uz to je i 30. jubilej biciklanja kroz sridnje Gradišće. Ovo je najuspješnija športska priredba društva, sigurno kad je širokoj publiki moguće da sudjeluje i se organizira u kooperaciji sa seoskimi društvi.

Kod prošnje za subvencije, je Društvo jur ponudilo tamburaškim i folklornim društvam kooperaciju, ku su jur dobro primila. Tako će HKD zaprositi za projekt lokalnoga društva i će obračunati odobrene stroške.

Na digitalnom terenu će HKD opet oživiti aktivnost. Pokidob je knjiga Povijest gradišćanskih Hrvato potribovala čuda resursov (ljudskih i financijskih) je pauziralo djelo na aplikacija. Zbog toga, kad u medjuvrimenu nijedno drugo društvo nije ispunilo ovo manjkanje, će HKD opet izdati aplikaciju za mobilne aparate, kot na primjeriPad ili smartphone. Detalje toga projekta će HKD predstaviti u idućem broju Glasila.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum