Sedmi festival klapov sa šestimi sastavi

20. 10. 2018. 4:44

Hrvatsko kulturno društvo je 20. oktobra u Novom Selu priredilo svoj 7. festival klapov.

U centru ljetošnjega festivala su stale klape i vokalni ansambli iz naših regijov. Nastupilo je šest gradišćanskohrvatskih vokalnih skupin. Prethodno je bilo predvidjeno još već grup, ali Golubice iz Koljnofa i Basbaritenori su morali iz zdravstvenih uzrokov otpovidati. Kod malih klapov, kod kih je potriban svaki glas, ispadanje jednoga pjevača ili pjevačice jur more prouzrokovati, da vokalni ansambl ne more nastupiti. Pokidob svaka grupa ima svoje aranžmane je teško, a zapravo skoro nemoguće, kratkoročno najti koga zastupnika.

Festival je otvorila muška TOP – klapa Pinkovac. Klapa, ka postoji jur od 2011. ljeta, ima 12 članov. Pod peljanjem Borisa Novaka su imali jur brojne nastupe u Austriji pri različni koncerti TOP-a. Nastupali su i u Ugarskoj, tako pri prezentaciji CD-a Koprivov ili u Hrvatskoj prilikom 20. obljetnice partnerstva Pinkovca i Malinske. Prva ženska klapa, ka je nastupila u seoskoj dvorani Novoga Sela je bila Ženska vokalna skupina Biseri iz Unde. Grupa je osnovana 2010. ljeta od tamburašev i plesačev VeselihGradišćancev. Izabrale su si ime Biseri ar je biser najstariji človiku poznati dragi kamen i simbolizira čistoću, vridnost i ženstvenost. U repertoaru imaju gradišćanske jačke i narodne jačke iz različnih hrvatskih regijov. Rijetko pjevaju i klapske obrade tr crikvene jačke uz pratnju gitare. Imali su različne nastupe u Austriji, u Hrvatskoj u Slovačkoj i Ugarskoj. Pod peljanjem Sabine Balogh su pri festivalu jačile četire jačke.

Na festival je doputovala i klapa Grac, ku muzički pelja Ninoslav Jukić, ki je ali falio, ar si je slomio nogu. Klapu su utemeljili 2008. ljeta. Ona broji 9 članov. Peljač društva je Vjekoslav Matić. Imali su jur brojne nastupe u Gracu, kot na primjer pri Dugoj noći crikav ili u operi, a lani su gostovali na smotri klapov u Novom Vinodolskom.

Klapa Dičaki se je formirala 2015. ljeta pod peljanjem Andrije Benčića. Kotrigi su iz Čembe, Čajte, Čatara i Narde. Klapa je oblikovala jur mnoge maše u fara Čemba, Čajta, Vincjet i Narda. Najmladji pjevač je 15 a najstarji broji 50 ljet već. U Novom Selu su imali prvi nastup u novom sastavu.

Po pauzi su nastupile Pujanke iz Dolnje Pulje. Pod peljanjem Jelke Zeichmann-Kočiš je na pozornici stalo osam pjevačic. Pujanke su redoviti gost Festivala i priredab u Kugi, a nastupile su i pri fileškom Majalesu ili pri televizijskoj emisiji „Ljepom našom“ iz Šoprona.

Klapa Ravnica je iz Novoga Sela u Slovačkoj došla u Novo Selo na Hati. Klapa pod peljanjem Ota Gregora broji 5 članov i je vjerni gost Festivala. Nastupila je jur na Hrvatskom kiritofu u Beču i prirazlični božićni koncerti u Slovačkoj i Českoj. Sada su jačili četire jačke.

Festival je završila najmladja grupa i to Šara klapa iz Stinjakov. Mlade pjevačice iz Stinjakov i njev muzički peljač Marko Kölbl nastupaju od novembra 2017. ljeta početo. Nastupali su i pri Žabljaku 2018. u Gerištofu. U glavnom jaču stinjačke i druge hrvatske narodne jačke a koč-toč i šlagere. Ime nosu zbog šare nošnje, u koj nastupaju.

Festival Klapov je HKD ljetos priredio po prvi put u Novom Selu. U prošlosti su festivali bili u Vulkaprodrštofu (2011. i 2014.), Velikom Borištofu (2012.), Pinkovcu (2013. i 2017.) i Trajštofu (2015.).

Program, kroz koga je peljala moderatorica Viktorija Kuzmić, je pratilo oko 200 ljudi, a na pozornicu je stupilo svega skupa 67 akterov iz Gradišća, Slovačke, Ugarske i Štajerske.

Već slikov morete pregledati u našoj galeriji.

 

 


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum