Jesenski koncert u Šuševskom kaštelu

21. 10. 2018. 4:39

Nedilju 21. oktobra održan je jur tradicionalni klasični jesenski koncert u Šuševskom kaštelu. U prelipom ambijentu Šuševkoga kaštela čuli su djela Jakova Gotovca, Dore Pejačević, Antonina Dvoraka, W.A. Mozarta, Petra I. Čajkovskija, Zoltana Kodalya, Franca Lehara, Ivana pl. Zajca i drugih.

Ljubitelji klasične muzike napunili su svetačnu dvoranu u Šuševskom kaštelu. I kod nas u Gradišću poznati operni pjevači Nikša Radovanović iz Zagreba i Tamas Altorjay iz Szegeda kot i domaća pjevačica Kinga Horvath-Altorjay iz Velikoga Borištofa/Šoprona su pokazali svoj raskošan talenat i prelipe glase. Na klaviru ih je pratila Noemi Maczelka iz Szegeda. Malo presenećenje je bio nastup mlade violinistice Darie Horvath.

Ovi pjevači su jur prije imali skupne nastupe kot na primjer nastupe u opera „Nikola Šubič Zrinjski“ (Ivan pl. Zajc) u Kisegu, kot i u operi „Evgenij Onjegin“ (Peter I. Čajkovski) na ljetnoj pozornici u Mjenovu, pak i operi „La Traviata“ (G. Verdi) u Kugi u Velikom Borištofu. Ćutila se je dobra atmosfera na pozornici, veliko iskustvo pjevačev i dobro medjusobno poznavanje i harmoniranje. Svaki slušatelj je izišao iz svetačne dvorane s ćuti, da je predstava mogla još malo duglje podurati.

Ufamo se da ćemo i u budućnosti moći još nekoliko puti čuti ovako predivne glase u ovako prekrasnom ambijentu kot je to Šuševski kaštel.

Već slikov morete pregledati u našoj galeriji.

 


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum