Prva ljetošnja sjednica Savjeta za Hrvate

10. 01. 2019. 3:55

Prvu sjednicu Savjeta za hrvatsku narodnu grupu su održali četvrtak, 10. januara u zgradi zemaljske vlade u Željeznu.

Glavna točka svake prve sjednice u ljetu je predlog za podiljenje sredstav Saveznoga kancelarstva za podupiranje narodne grupe. Ukupno 29 organizacijov je zaprosilo za podupiranje bar jednoga projekta ili već projektov. Ali ne stoji toliko pinez na raspolaganje, da bi Kancelarstvo podupiralo sve predložene projekte onom svotom, ka je bila željena. Zbog toga člani Savjeta sastavu predlog, po kom Savezno kancelarstvo pak podili subvencije. Da ta predlog nebi izdjelali na samoj sjednici (arje vrimenski ograničena), je predsjednik Savjeta, ddr. Stanko Horvat, pozvao savjetnike na pripravljajući sastanak pandiljak pred sjednicom. Jur pred tim sastankom je svaki član Savjeta dostao kopiju svih molbov, da bi je mogao pregledati i na sjednici deponirati svoje mišljenje. Ljetos je opet, kot i u zadnji ljeti, stala na raspolaganje svota od 1.110.600 eurov.

Pri samoj sjednici Savjeta je pak sudjelivalo 20 kotrigov od 24-ih. Na dnevnom redu je stao izvještaj djelatne grupe o podiljenju subvencijov, kot i plan o težišći za podupiranje 2020. ljeta i popis financijskih troškov u toj vezi kot ireforma poslovnoga reda Savjeta. Na ova moguća minjanja su se bili ujedinali pri sjednici Savjeta u juniju 2018. ljeta. U toku sjednice su pak po principu rotacije odibrali Martina Ivančića za novoga predsjednika, a ddr. Stanka Horvata za novoga potpredsjednika Savjeta.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum