Po drugi put u dvorani bortanskoga velesajma

08. 02. 2019. 4:08

Petak, 8. februara 2019. je Hrvatsko kulturno društvo priredilo svoj 36. Hrvatski bal jug. Bal u dvorani velesajma su otvorili dva finalisti lanjskoga naticanja mladih u jačenju GRAJAM, i to duo Hanna i Lena Wagner i Lukas Gagula.

Na Hrvatski bal jug u Borti je došlo oko 600 ljudi. To je jako lip broj i kaže da su gosti grad Bortu prihvatili kao mjesto za bal, dvorana je od svih hrvatskih sel u jugu odaljena prilično 20 kilometrov. Zvana toga živu u Borti sve četire narodne grupe i dvorana velesajma odgovara okolnosti i ispunjuje sve propise za ovakove priredbe. Ov bal jug se je kod Hrvatov u južnom Gradišću etablirao kot fiksna točka u balskoj seGosti 36. Hrvatskoga bala jug Hajdenjaki u Filežu zoni, ka je ljetos bila dužička. Kot presenećenje na polnoć je nastupila Šara klapa iz Stinjakov s jačkami iz filma „Sister act“, na stinjačke riči. Aranžmane je napisao Marko Kölbl.

Do rane zore i uz vrhunsko raspoloženje zabavljali su se gosti uz muziku PAX-ov, ki su opet oduševili publiku. Vidimo se 2020. bilo je od mnoge strani čuti na rastanku.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum