Recital s dvimi finali

01. 04. 2019. 5:02

Hrvatsko kulturno društvo je uspješno organiziralo naticanje u recitiranju pjesmic u Kugi u Velikom Borištofu. Po prvi put je finalno naticanje Recitala bilo na dva dane.

1. finale

Na 1. april su bile pozvane sve osnovne škole, a 2. aprila sve gimnazije i nove sridnje škole. Recital po novom konceptu je nudio mogućnost naticanja polag jezične kompetencije ali i okvirni program za vrime čekanja. Polag jezične kompetencije je naticanje bilo podiljeno u grupe A i B. U grupi A su bila dica s manjom jezičnom kompetencijom, a u grupi B s višom.

Školari, ki su pripadali grupi A, su morali recitirati jednu obaveznu pjesmicu i jednu pjesmicu po slobodnom izboru, a školari, ki su pripadali grupi B, su morali dodatno pukati i pročitati jedan poznati tekst i odgovoriti na pitanja. Kod zadnjih naticanj su bile obavezne pjesmice od pjesnikov mladje generacije, a ov putje bio autor starje generacije. Anton Leopold, ki je svečevao 2018. ljeta svoj 90. rodjendan, je napisao bezbroj pjesmic. Glavnoj organizatorici je važno, da stoju pjesmice pod tematskom cjelinom, a ljetos je bilo geslo: „Procesi pri pisanju pjesmic“. Recital nudi dici pristup k literaturi i ona moru upoznati hrvatske autore i različne načine pisanja.

Ukupno je sudjelivalo 150 dice, ka su bila podiljena u tri starosne kategorije i dvi jezične grupe.

Pandiljak, 1. 4. je bila na redu 1. kategorija, ada 3. i 4.razredi osnovnih škol. Naticale su se škole od sjevera do juga: OŠ Pandrof, OŠ Bijelo Selo, OŠ Novo Selo, OŠ Uzlop, OŠ Rasporak, OŠ Otava, OŠ Veliki Borištof, OŠ Filež, OŠ Mjenovo, OŠ Dolnja Pulja, OŠ Kalištrof, OŠ Bajngrob, OŠ Vincjet i OŠ Pinkovac.

2. finale

Utorak, 2. aprila su bile na redu 2. i 3. kategorija, ada 1., 2., 3. i 4. razred gimnazijov i novih sridnjih škol. Naticale su se škole od sjevera do juga: Nova sridnja škola Cindrof, Savezna gimnazija Željezno, NSŠ Terezijanum Željezno, DNSŠ Veliki Borištof, Gimnazija Ferenca Liszta u Gornjoj Pulji, NSŠ Sveti Mihalj i Dvojezična gimnazija Borta.

Glavnoj organizatorici je bilo važno, da dici uz naticanje nudu okvirni program. Tako su dica imala mogućnost pohoditi različne štacije: moljati, djelati radne listiće, bastljati vazmenoga zeca, jačiti, tancati ili prebaviti vrime u parku. Štacije su bile jako obljubljene i dobro pohodjene.

Jurori nisu bili samo učitelji nego i pjesniki i kulturni aktivisti. Glavnoj organizatorici mag. Katarini Zvonarić je bilo važno da se različnost zrcali i med jurori, ki imaju različne i novije pristupe pisanju i jeziku. Jurori su bili: Štefanija Fazekaš, Krista Palatin, Monika Trimmel-Roženić, Konstantin Vlašić, Terezija Grandić, Getraud Vuković, Anna Maria Sagmeister, Štefan Zvonarić i Doroteja Zeichmann. Srdačno hvalimo našim šponzorom: Austrian health food, Raika, Milan Kornfeind, vicenačelnik Herbert Hedl, Simona i Štefan Bančić, autobusno poduzeće Südburg, Martin Karall od firme Ströck i Stanko Horvath.

Moderatorica Recitala je bila Silvija Bucolić, ka je peljala kroz program i oduševila publiku, a za tehniku i pozornicu je bio odgovoran Kristijan Karall. Nadzornica Karin Vukman-Artner, ka je jako podupirala ov projekt, je nažalost obetežala i je svim sudionikom željila uspješno naticanje. Srdačno joj hvalimo na potpori. Hrvatsko kulturno društvo se je veselilo visokomu broju dice i će novi koncept Recitala preuzeti i za daljnja naticanja.

Već slikov morete pregledati u našoj galeriji.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum