Haydnova opera „Ljekarnik“ po hrvatsku

28. 04. 2019. 2:00

Hrvatsko kulturno društvo i društvo Kultura na selu su u Gradišću pozvali na izvedbu opere „Lo speziale – Ljekarnik“ Jožefa Haydna na hrvatskom jeziku. Kratku verziju opere u jednom činu su predstavili operni jačkari iz Hrvatske kot i Kinga Horvath-Altorjay subotu u dvorcu Esterhazy u Željeznu.

U ulogi patikara je nastupio bariton Henrik Šimunković. Zvana toga sudjelovali su tenor Nikša Radovanović, mecosopranistica Goranka Tuhtan a na klaviru je bila Darijana Blače-Šojat. Henrik Šimunković je rekao, da se kotrigi ansambla poznaju od Narodnoga kazališća u Hrvatskoj.

2012. ljeta su imali ideju zavježbati komornu operu za putovanja i gostovanju. Kot gost ov put s njimi nastupila je sopranistica Kinga Horvath-Altorjay, ka živi u Velikom Borištofu.

Već kipicov najdite u galeriji!


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum