Djelatni razgovor o suradnji

10. 05. 2019. 14:03

Hrvatsko kulturno društvo je primilo u Željeznu pomoćnicu ministrice znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Ivanu Franić i pomoćnicu ministrice kulture doz. dr. sc. Ivu Hraste Sočo. Nje je pratila delegacija iz Hrvatske.

Visokom pohodu su se 22. januara  priključili i savjetnik za nacionalne hrvatske manjine u inozemstvu iz Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan RH Milan Bošnjak kot i predstavniki Veleposlanstva.

Predsjednik Stanko Horvat je s predstavniki Hrvatskoga kulturnoga društva primio delegaciju. Razgovarali su o kulturnom ugovoru Hrvatske i Austrije, koga su ove dvi države sklopile. Pomoću ugovora se namjerava ostvariti projekt muzeja za  gradišćanske Hrvate, koga Hrvatsko kulturno društvo forsira. Takova ustanova je od velike važnosti ne samo za hrvatsku narodnu grupu u našem kraju nego i za sve druge stanovnike.

Govorilo se je i o financijskoj pomoći iz Središnjega držav – noga ureda za Hrvate izvan RH za pokrivanje putnih stroškov za kulturne i muzičke izvodjače. U suradnji s Uredom je moguće financijsko podupiranje, ali moraju se prethodno riješiti potrib – ni  uvjeti. Hrvatsko kulturno društvo je dostalo donaciju knjig za svoju biblioteku. Te knjige ćedu uključiti u postojeći inventar knjig. Gostom su predali po jedan egzemplar udžbenika „Povijest gradišćanskih Hrvatov“, ki je značajan za našu povijest.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum