Milja mnogovrsnosti

21. 05. 2019. 13:11

U pišačkoj zoni u Željeznu su po drugi put priredili takozvanu „Milju mnogovrsnosti“.

 

 

Pri tom su različne institucije i društva prezentirali svoje djelovanje tako i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću. Nazoči je bila i nadzornica za hrvatsko školstvo u Gradišću, Karin Vukman-Artner.

HKD

DSC 1988U okviru priredbe su pročitali zemaljski savjetniki Kristijan Iledić i Astrid Eisenkopf novo sastavljenu čartu mnogovrsnosti, ku su i potpisali.

Čarta spominja na to, da je Gradišće sa svojimi narodnimi grupami, jeziki, različnimi vjerami i nacionalnosti svojih stanovnic i stanovnikov zemlja mnogovrsnosti, ka je suuticala na gospodarstveni, kulturni i društveni razvitak zemlje.

Potpisanjem ove čarte se obavezuju zemaljski savjetniki da ćedu respektirati, priznati i podupirati ovu šarolikost u zemlji.

„Milju mnogovrsnosti“ su organizirali suradniki referatov za integraciju, žene, antidiskriminaciju i jednako tretiranje Zemlje Gradišće s ciljem da bi se pokazalo na diverzitet Gradišća.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum