Generalna sjednica 2019.

21. 10. 2019. 19:03

20.10.2019. održala se je Generalna sjednica društva u Stinjaki.

 U 14:45 uri je seoski povjerenik, direktor Dvojezićne Savezne Gimnazije u Borti, Martin Zsivkovits otvorio ljetošnu Generalnu sjednicu u domaćem selu.

Nazočni su kao svako ljeto čuli izvještaj predsjednika, izvještaj blagajnika, pregled o djelovanju i mali uvid u financijsku situaciju.

 

Teme su i bile:

90 ljet HKD

Svečevanej obljetnice svetačnim aktom i 8. festivalu klapov u KUGI u Velikom Borištofu.

 

Mini-Metron

HKD je časćen Mini-Metronom za djelovanje s mladinom. Zlatka Gieler, Nikola Bencsics i Katharina Zvonarić su dostali ovu nagradu za trud i organizaciju Grajama i Recitala.

 

Posjeti HKD-u

Posjet japanskih znanstvenikov

Hrvatski poslaniki na posjetu:

Dr. Miro Kovač
            •Dr. Miroslav Tuđman
Posjet i sastanak veleposlanicom Republike Hrvatske Dr. Vesnom Cvjetkovićem
Posjet delegacije iz Pule (Vesna Mijatović, Valter Boljunčić, Alfio Barbieri) ki su razgovarali Ištvanom Deliem
Posjet študentov pedagoške visoke škole
 
 
Internacijonalno djelovanje
Prezentacija Knjige Povijest Gradišćanskih Hrvatov u Zagrebu
Otkrivanje spomenploče Antonu Semelikeru u Sopronu
Prezentacija KnjigeKi nosi, ne prosi u Dubrovniku
 
 
Kulturne priredbe
Hrvatska noć Pinkovac (Vlado Kalember) s DZ
8. Festival klapov u Veliki Borištof
Sajam ukusa (Genussmesse)
Opera Ljekarnik, dvorac Esterhazy
 
 

Aktivnosti za dicu

Recital u Velikom Borištofu – 2 dane 
Hrvatski ljetni tečaj za dicu na Stinjaki
Hrvatski ljetni tečaj za dicu u Puli u Hrvatskoj
 
 
Hrvatski bali
Hrvatski bal sjever
5. 1. 2020 u krčmi Wilhelminenhof u Trajštofu
Hrvatski bal jug
Biti će 7. 2. 2020. opet u Borti, glavnom gradu narodnih grup u Gradišću (MEZO-dvorana)
 
 
Tiskana izdanja
Glasilo 4x
Kalendar
Knjiga Ki nosi, ne prosi
Autorica: Ana Schoretits
Nova mapa za čuvarničarke
 
 
Personalna situacija
Katarina Zvonarich od 1. 9. 2019. već nije zaposlena.
Dokle se dugotrajno riješenje najde, je Marijana Wagner namjesto 20 urov 30 urov zaposlena.
Sekretarica Gabi Kuzmits ostane kod 30 urov u tajednu.
Dominik Tallian je isto za 10 urov u tajednu zaposlen.
 
 
 
Kod diskusije su se mnoge teme razgovarale.
 
 

Goste je pozdravilo Stinjačko Kolo pod muzičkim peljanjem Hansija Horvatića.

 

Već kipicov najdite u galeriji!

 

Posjet japanskih znanstvenikov
Hrvatski poslaniki na posjetu:
Dr. Miro Kovač
Dr. Miroslav Tuđman
Posjet i sastanak veleposlanicom Republike Hrvatske Dr. Vesnom Cvjetkovićem
Posjet delegacije iz Pule (Vesna Mijatović, Valter Boljunčić, Alfio Barbieri) ki su razgovarali Ištvanom Deliem
Posjet študentov pedagoške visoke škole

ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum