Završio je rok za prijavu za GRAJAM!

17. 01. 2020. 16:15

Rok prijave je istekao. Sada čekamo na predkolo!

15. 1. je istekao je rok za prijave za ljetošnji GRAJAM. GRAdišćanska JAčka Mladih je jako obljubljeno naticanje, uopče za mladinu. Veselimo se, da su se ovo ljeto oko 50 jačkarice i jačkari najavili, ki te se 5. 3. u predkolu naticati u pjevanju i preznetiranju jedne narodne i jedne slobodne jačke.

U četira kategorija te se prezentacije ocjeniti od žirije, i najbolji smu kod finalnoga kola 20. 3. još jednoč nastupit.

Naticanje če se održati u prostorija KUGE u Velikom Borištofu. Predkolo od 9:30 uri a finale od 18:00 uri.

Veselimo se na jačkarice i jačkare, ali i na veliku publiku.

Naš kalendarNaš kalendar

 


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum