100 ljet Gradišće i njegove narodne grupe

04. 07. 2021. 21:19

100 ljet Gradišće i njegove narodne grupe

 100 ljet gradišće 171

Hrvatsko kulturno društvo je u suradnji s ugarskom i romskom manjinom otvorilo izložbu „100 ljet Gradišće i njegove narodne grupe“ 26.6. u Kugi u Velikom Borištofu. Svaka manjina je bila zastupana od jednoga društva. Hrvate je zastupalo Hrvatsko kulturno društvo, Ugre Ugarsko kulturno društo (bukv) a Rome Roma service i društvo Hango Roma. Predstavljene su različne teme početo od povijesti, literaturi, znamenite ličnosti i običaji svake pojedine grupe.

100 ljet gradišće 209

Manjine imaju spodobne probleme, a jedan od njih je, da su u javnosti malo prezentni. Ova izložba neka informira manjinu i većinu. Uz šarolik muzički program su bili i brojni časni gosti kot i govorači za narodne grupe političkih strankov.

100 ljet gradišće 259

Cilj je, da čim već ljudi vidi izložbu, ka će još biti dva tajedne u Kugi. Planirane su daljne štacije u Gradišću i Beču.

100 ljet gradišće 048

Već kipićev morete najti u našoj galeriji!


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum