HKD-Mrkvari Božićna djelaonica za dicu


08. 12. 2023.
Socijalni centar Trajštofa - Sozialzentrum Trausdorf - Flugplatzstraße 8

HKD-Mrkvari Božićna djelaonica za dicu

HKD-Mrkvari Božićna djelaonica za dicu

8. decembra 2023. su u socialnom centru u Trajštofu dica imala mogućnost da suradjuju u božićnoj djelaonicu za dicu. Keramičarke Anica i Mia Košćan iz Fileža su peljale djelaonicu i učile dicu kako se da iz ilovače svega lipoga napraviti. moreABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum