HKD-Mrkvari Božićna djelaonica za dicu

08. 12. 2023. 15:00
Socijalni centar Trajštofa - Sozialzentrum Trausdorf - Flugplatzstraße 8

HKD-Mrkvari Božićna djelaonica za dicu

HKD-Mrkvari Božićna djelaonica za dicu

8. decembra 2023. su u socialnom centru u Trajštofu dica imala mogućnost da suradjuju u božićnoj djelaonicu za dicu. Keramičarke Anica i Mia Košćan iz Fileža su peljale djelaonicu i učile dicu kako se da iz ilovače svega lipoga napraviti.

Ovakovi božićni nakiti ćedu znamda biti dari za roditelje za Božiće. Organizatori djelaonice su Društvo Mrkvari i Hrvatsko kulturno društvo. Veselili su se velikomu broju dice kade se i razgovara na hrvatskom jeziku.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum