Bobac i Bobica – za našu dicu!

17. 03. 2024. 10:32

Društvo za obrazovanje Gradišćanskih Hrvatov (DOGH) je produciralo animacijske povidajke za dicu „Bobac i Bobica“. Čestitamo za realizaciju!

U školi Mihovila Nakovića u Koljnofu su na početku marca prezentirali dvi povidajke. Ciljna publika su mala dica u čuvarnici i dolnji razredi osnovne škole, je rekao Petar Mogyorósi, inicijator projekta.

To su poučne povidajke, kot na primjer o prijateljstvu, o betežniki, medjusobni odnosi i drugi svakidanji tema.

Spočetka su mislili, da će posao prevoda biti laglji, ali bilo je dost komplicirano dokle su riješili sva prava i drugo. Konačno se je prevod u prvi manjinski jezik dobro ugodao, je rekao Petar Mogyorósi. Tekst na hrvatski su iz ugarskoga prevodile Ingrid Klemenčić i Angelika Kornfeind. Sinkronizacija je od Julije Kornfeind.

Abonirajte kanal lipih dičjih povidajkov na hrvatskom jeziku: https://www.youtube.com/@BobaciBobica


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum