Bobac i Bobica – za našu dicu!


17. 03. 2024.

Društvo za obrazovanje Gradišćanskih Hrvatov (DOGH) je produciralo animacijske povidajke za dicu „Bobac i Bobica“. Čestitamo za realizaciju!

more30. HKD bal sjever


05. 01. 2024.

moreHKD-Mrkvari Božićna djelaonica za dicu


08. 12. 2023.

8. decembra 2023. su u socialnom centru u Trajštofu dica imala mogućnost da suradjuju u božićnoj djelaonicu za dicu. Keramičarke Anica i Mia Košćan iz Fileža su peljale djelaonicu i učile dicu kako se da iz ilovače svega lipoga napraviti. morePeti svezak u seriji „Povidajke o Franji“


20. 10. 2023.

Izašao je peti svezak u seriji „Povidajke o Franji“ od Christine Nöstlinger sa slikami od Eberharda Dietla ito „Povidajke o Franjini prazniki“ skupa s CD-om.

moreForum dijaloga hrvatskih društav


15. 10. 2023.

Hrvatsko kulturno društvo (HKD) u Gradišću i koordinacijski odbor hrvatskih društav su pozvali na Forum dijaloga pod geslom „Zajedno“. Glavni cilj je bio da se učvrsti i intenzivira suradnja med društvi i funkcionari. Skupa oblikovati budućnosti Gradišćanskohrvatske narodne grupe. 

moreForum dijaloga ZAJEDNO


14. 10. 2023.


Forum dijaloga ZAJEDNO


13. 10. 2023.


HKD Trajštof i Uzlop su bili u Hrvatskoj


09. 10. 2023.

 50 ljudi iz Trajštofa, Uzlopa i okolišnih sel je uživalo izlet na sjeverni Jadran u Hrvatskoj. Smješćeni su bili u hotelu Marina u Mošćeničkoj Dragi.

moreABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum