Recital s dvimi finali


01. 04. 2019.

Hrvatsko kulturno društvo je uspješno organiziralo naticanje u recitiranju pjesmic u Kugi u Velikom Borištofu. Po prvi put je finalno naticanje Recitala bilo na dva dane.

morePo prvi put s ekipom iz Pinkovca


17. 03. 2019.

Hrvatsko kulturno društvo je nedilju, 17. marca po 23. put pozvalo na kup hobikegljašev u krčmu Janić u Malom Borištofu. Došlo je 36 kegljašev, a po prvi put se je naticala i ekipa iz Pinkovca.

moreSezonu balov i jubilarno ljeto su otvorili u Trajštofu


11. 02. 2019.

Hrvatsko kulturno društvo je na predvečer Trih kraljev svojim Hrvatskim balom otvorio sezonu balov, ka je ljetos durala prilično dugo.

morePo drugi put u dvorani bortanskoga velesajma


08. 02. 2019.

Petak, 8. februara 2019. je Hrvatsko kulturno društvo priredilo svoj 36. Hrvatski bal jug. Bal u dvorani velesajma su otvorili dva finalisti lanjskoga naticanja mladih u jačenju GRAJAM, i to duo Hanna i Lena Wagner i Lukas Gagula.

moreVeleposlanica je pohodila južno Gradišće


15. 01. 2019.

U okviru svojega pohoda gradišćanskim Hrvatom u južnom Gradišću se je veleposlanica Republike Hrvatske dr. Vesna Cvjetković sastala s delegacijom HKD-a na večeru u rastok Herczeg. Pri ovom sastanku je HKD bio zastupan s predsjednikom ddr. Stankom Horvatom, a uz team HKD-a su bili nazoči i hrvatski zastupniki politike.

morePrva ljetošnja sjednica Savjeta za Hrvate


10. 01. 2019.

Prvu sjednicu Savjeta za hrvatsku narodnu grupu su održali četvrtak, 10. januara u zgradi zemaljske vlade u Željeznu.

moreJubilar je obdario nas


12. 11. 2018.

Neumorni tobrač na hrvatskom narodnom laptu, Nikola Benčić, je 12. novembra svečevao svoj 80.rodjendan.

moreJesenski koncert u Šuševskom kaštelu


21. 10. 2018.

Nedilju 21. oktobra održan je jur tradicionalni klasični jesenski koncert u Šuševskom kaštelu. U prelipom ambijentu Šuševkoga kaštela čuli su djela Jakova Gotovca, Dore Pejačević, Antonina Dvoraka, W.A. Mozarta, Petra I. Čajkovskija, Zoltana Kodalya, Franca Lehara, Ivana pl. Zajca i drugih.

moreSedmi festival klapov sa šestimi sastavi


20. 10. 2018.

Hrvatsko kulturno društvo je 20. oktobra u Novom Selu priredilo svoj 7. festival klapov.

moreABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum