Dičji kemp u Sridnjem Gradišću

1995. ljeta organizirao je sekretar HKD-a za sridnje Gradišće, Thomas Schwaiger iz Fileža, prvi hrvatski kemp. Kemp je mišljen za dicu, ka aktivno govoru hrvatski, tako da se prve dane ferijov skupno moru po hrvatsku igrati i zabavljati. Kemp je trajao tri dane.

Nudimo različni aktivitete – kot igre u teamu, labdanje, jahanje, plivanje, šetanje, molanje, jačenje, kratke izlete u krajini itd.

Na prvi kemp pozvao je HKD k našoj gradišćanskohrvatskoj dici, kih se je bilo 100 javilo, još 100 dice biguncev iz Hrvatske s njevimi učitelji. Črljeni križ nam je posudio velike šatore i stelje za svih 200 dice i za odrasle, općina Frakanava nam je dala na raspolaganje dvoranu Miloradić i igrališće, a krčma Tobler kuhala je za sve.

2014. ljeta održao se je ov kemp već po 20. put. Početo od 2009. ljeta u Velikom Borištofu umjesto u Frakanavi.

U prvi petnajsti ljeti sudjelivalo je 874 dice i oko 95 odgojiteljev. Odgovorni za organizaciju su bili Jelka Perušić a kasnije Kiki Karall uz dodatni velik angažman od Mirijane Buranić, Gabriele Kuzmić i Stanke Horvata kroz skoro sva ova ljeta. 2014. ljeta preuzela je Katharina Weidinger peljačtvo kempa.

Izvještaje o dičji kempi prošlih ljet morete najti u našem časopisu Glasilo.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum