Djelovanje

 

Razvitak

Od svojega utemeljenja 1929. ljeta do dan denas je djelovanje HKD-a vrlo šaroliko. Društvo na ov način podupira hrvatski narod pri očuvanju i razvitku svoje kulture i svojega identiteta.

Različne ponude za mladinu i dicu, publikacije, kot i kulturne i športske priredbe su dio širokoga portfolia HKD-a. U toku ljet se je ponuda povećala i prilagodila vrimenskim okolnostim. S početkom digitalizacije se je i HKD počeo sve već u ov smjer orijentirati.

 

Za dicu 

Pri Recitalu se dica osnovne i sridnje škole naticaju u recitiranju pjesmic. Svako drugo ljeto mlade sudionice i sudioniki predstavu pjesmice pred stručnom žirijom.

Kod Recitala, ki se je osnovao 1998. ljeta, su školarice i školari zadijeni po starosti u tri grupe. Napamet recitiraju jednu obaveznu pjesmicu izabranu od HKD-a, jednu pjesmicu, ku si školar/ica sam/a izabere, a tretu pjesmicu spuknu pred žirijom i ju moraju dobro pročitati.

Grajam je naticanje u jačenju za dicu i mladinu med 8 i 19 ljet. Svaka sudionica i sudionik mora predstaviti dvi jačke, od kih je prva obavezno narodna, a druga po vlašćem izboru. Stručna žirija ne samo ocjenjuje jačenje nego i prezentaciju i gibanje pri nastupu. Za dicu je jačenje na pozornici i pred publikom poseban izazov. Po pretkolu dicu u finalu prati grupa PAX, ča je za dicu svenek jedinstven doživljaj.

Početo od 1995. ljeta organizira HKD različne kempe i tečaje za dicu i mladinu. Prvi kemp je bio u Frakanavi ne samo za gradišćansku dicu, nego i za bigunce iz Hrvtaske. U medjuvrimenu se je povećala ponuda, tako da se kempi i tečaji održu širom Gradišća i Hrvatske. Iako stoji jezik u fokusu, zabava pri različni aktiviteti ne dojde pre kratko.

Otpodnevno podvaranje na hrvatskom jeziku u osnovni škola, takozvani Košić, se upeljalo u školskom ljetu 2000/2001. Pod nadzorom se dica igraju i zabavljaju, tr se tako vježbaju i intenziviraju svoje znjanje hrvatskoga jezika. 

 

Kultura i šport

Vrhunci mesopusnoga časa su pred svim bali Hrvatskoga kulturnoga društva širom Gradišća. Pune dvorane, zvanaredna muzika, čuda mladine i dobra zabav su garant za daljnji opstanak ovakovih priredab.

Klapa festival je postala obljubljena priredba ka je uvijek u drugoj regiji. A Folklorni festival se organizira prilikom obljetnicov ili nekoga jubileja.

Tamburaške priredbe kot Tamburica uz oganj ili Folk krčma su u zadnji ljeti nastale sve popularnije i se veselu velikoj publiki. Ne samo tamburaška društva nego i bendi se moru čuti na ovi priredba za mlade i stare.

Zajačimo si je jedna od najstarjih priredab HKD-a. Pri skupnom jačenju se ljudi razveselu i družu. Narodne jačke se na ov način očuvaju a nove širu.

Jur od 1988. se naticaju momčade gradišćanskohrvatskih sel pri Nogometnom kupu, ne samo vani nego i u dvorani. Zvana toga HKD jur čuda ljeta sastavlja reprezentaciju nogometašev iz cijeloga Gradišća, ka bi se onda naticala pri različni europski i svitski turniri, kot su to naprimjer svitsko prvenstvo Hrvatov izvan Hrvatske i Europeada FUEN-a.

Biciklanje skroz hrvatska sela ima jur dugoljetno tradiciju. U sridnjem Gradišću se organizira ov dogadjaj početo od 1989. ljeta. U toku ljet se je ova priredba organizirala i u sjeveru na Poljanci. Na nekoliko štacija, kade se biciklaši moru okripiti i družiti, se sabiraju pečati pojedinih sel.

U 1997. ljetu se upeljalo još jedno športsko naticanje – kegljanje. Uz nekoliko profi-društav je pred svim sudjelivao velik broj hobi-kegljačev iz različnih sel. HKD i danas još redovito organizira ovu športsku priredbu.

Čitanja, izložbe, jezični tečaji i predavanja za odrašćene o različni tema, kot zdravlje, povijest i literatura, upotpunu šaroliku ponudu Hrvatskoga kulturnoga društva.

 

Manjinska politika

Hrvatsko kulturno društvo je zastupano u brojni organizacija i gremiji, ne samo u Austriji, nego i na prikgraničnoj i europskoj razini. U ovi institucija se zalaže za dobrobit i opstanak narodne. Svenek je HKD iskao i kontakt s Hrvatskom, da bi ova podupirala interese i potriboće narodne grupe.

Savjet za hrvatsku narodnu grupu pri Sazvenom kancelarstvu je gremij, ki savjetuje saveznu i zemaljsku vladu u pitanji narodne grupe. Uz ostalo ima zadaću izdjelati svako ljeto nacrt o podiljenju financijskih sredstav za narodne grupe. Točne nadležnosti Savjeta su odredjene u Zakonu o narodni grupa iz 1976. ljeta i u odredbi ka je izašla na temelju zakona. Od strani društav, političkih strankov i crikve je poslani ukupno 24 kotrigov za perijodu od četire ljeta u Savjet, s tim da se predsjednik minja svako ljeto. Prva konstituirajuća sjednica gremija, kade je HKD bio zastupan skroz mag. Zlatku Gieler, dr. Valentina Grandića i Jelku Perušić, se je održala 3. augusta 1993.

Koordinacija djelovanja društav unutar narodne grupe i prik granice, ali i zajedničko zastupanje na van su jako važni. Jur 10. marca 1990. ljeta sastao se je Koordinacijski odbor hrvatskih društav i organizacijov na prvu sjednicu u Koljnofu. Slijedeća društva i organizacije suradjuju u Koordinacijskom odboru:

 • Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću – HKD
 • Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču – HGKD
 • Hrvatski centar (Beč)
 • Hrvatski akademski klub – HAK
 • Hrvatsko štampasko društvo – HŠtD
 • Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov – Zigh
 • Kulturna Zadruga – KUGA
 • Društvo GH u Ugarskoj
 • Društvo GH mladine u Ugarskoj
 • Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj
 • Udruženje hrvatske manjine u Češkoj republiki
 • Hrvatska gospodarska agencija – HGA (od 2023.)
 • Djelatna zajednica – DZ (od 2023.)
 • Manjinski otvoreni radio – MORA (od 2024.)

 

Kooperacije i suradnja

HKD je zastupan i u Centru austrijanskih narodnosti (CAN ili ÖVZ) u Beču. Koordinacija i zastupanje zajedničkih interesov na nadležni mjesti, informiranje javnosti o situaciji i potriboća narodnih manjin su glavne zadaće ovoga nadstranačkoga i natpolitičkoga društva.

Hrvatsko kulturno društvo je dugoljetni član Federalističke unije europskih narodnosti (FUEN/FUEV) ka se je utemeljila 1959. ljeta u francuskom Versaillesu. FUEN ima već od 80 članov, organizacije iz različnih narodnih grup, ki se zalažu za opstanak i kulturu manjin na europskoj razini. Svako ljeto se održi FUEN-kongres u kooperaciji s nekom manjinom, tako da je HKD 2011. ljeta imao čast organizirati kongres u Željeznu.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum