Košić

Smisao KOŠIĆA je, da se dica otpodne po podučavanju sastanu i se pod nadzorom odgojitelja/ice po hrvatsku igraju i zabavljaju. Tako se vježbaju hrvatski jezik i razgovaraju, ča u već ki obitelji doma već nije slučaj.

Po modelu “Witaj”, koga je časna predsjednica Zlatka Gieler vidila i doživila kod Sorbov u Nimškoj, izdjelala je model “KOŠIĆ” za naše škole i naše okolnosti ovde u Gradišću. Pri ovom projektu je sva ljeta bio glavni koordinator dr. Valentin Grandić, bivši blagajnik HKD-a.

U školskom ljetu 2000./01. krenulo je ovo otpodnevno hrvatsko podvaranje dice osnovnih škol u 9 seli s 195 dice i 19 pedagogov.

 

Do ljeta 2010. – jubilarno 10. ljeto – poiskalo je 1071 dite KOŠIĆE u Stinjaki, Borti, Čajti, Željeznu, Trajštofu, Uzlopu, Klimpuhu, Novom Selu, Bijelom Selu, Pervana, Filežu, Gerištofu, Velikom Borištofu, Malom Borištofu, Šuševu, Frakanavi, Dolnjoj Pulji i u Mjenovi.

Mnogobrojni hrvatski ogojitelji iz naših sel, ali posebno čuda pedagogov iz hrvatskih sel u Madjarskoj, trudilo se je za dobrobit dice i održavanje hrvatskoga jezika. Posebna hvala svim direktoricam i direktorom osnovnih škol na podupiranju i suradnji!

Organizacija KOŠIĆA se uvijek dalje razvije, tako da su od jeseni 2009. ljeta upletene i općine u financiranju projekta. Zato hvalimo općinam Filež, Veliki Borištof i Frakanava – Dolnja Pulja i njevim načelnikom, da vidu veliku vridnost ovoga podupiranja za budućnost naše dice.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum