Naobrazba odrašćenih

U toku ljet organiziralo je HKD mnogobrojne priredbe za naobrazbu pred svim odraslih na različni područji. Gledalo se je na to, da se svako ljeto u hrvatski seli pružu domaćim ljudem predavanja na različni stručni područji na hrvatskom jeziku. U većem broju se organiziraju skupne priredbe s drugimi društvi.

Važno nam je pokazati, da se u predavanji o različni tema na različni područji more koristiti naš hrvatski jezik. Da naš jezik nije samo za dvor i štalu, nego da je svitski jezik, sa svimi mogućnosti.

Bila su to predavanja:

  • zdravlju, ka su držali naši hrvatski liječniki
  • zdravoj prehrani, ka su nam držali stručnjaki o prehrani
  • djelu u vrtu i poljodjelstvu
  • povijesti, hrvatskoj i gradišćanskohrvatskoj
  • vjerski tema
  • literaturi, s različnimi štanji
  • prezentacije knjigov

itd., itd. i još bezbroj drugih područjev.

Nudjali su se tečaji za “bastljanje”, načinanje jaslic, sastanki uz kavu i kolače i čuda svega drugoga a sve s namjerom, da se seoski ljudi sastaju, razveselu, po hrvatsku razgovaraju i naobrazu.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum