Medije -2

U današnjem društvo ne triba upozoriti na značenje medijov. Jezične manjine su osebujno pogodjene od nedostatkov na ovom području. Gradišćanski Hrvati zbog jezičnih razlik ne moru preuzimati medijalčne produkte iz Hrvatske. Zbog desetljeća duge preslabe opskrbe ali i zbog nedostatkov u školskom sistemu mnogi pripadniki narodne grupe nisu u stanju da tečno čitaju a kamoli pišu na svojem materniskom hrvatskom jeziku. To je daljnji problem pred svi u pogledu na tiskane medije. Zbog niskih nakladov su troški produkcije relativno visoki i svi izdavači su odvisni od potporov javne ruke.

Na području tiskanih medijov imaju Gradišćanski Hrvati slijedeće periodično izlazeće produkte:

  • Hrvatske novine: Izdavač je Hrvatsko štamparsko društvo. Novine izlazu petkom na 12 do 20 stran većim dijelom na gradišćanskohrvatskom jeziku, redovito se pojavu ali i članki na hrvatskom standardnom jeziku. Izvještavanje se koncentrira na situaciju i probleme Gradišćanskih Hrvatov (cijele dijaspore), autori se ali takaj bavo s drugimi narodnimi grupami u Austriji i u inozmestvu. Ponekad se pojavu prilogi na teme iz privrede, literature, za dicu i mnogo drugo.
    List, ki izhadja od 1910 lj. ima svakako i obrazvnu funkciju, pred svim u pogledu na gajenje, tradiranje i razvijanje gradišćanskohrvatskoga jezika. Novine imaju nakladu od 3400 prmjerkov (3150 pretplatnikov). Abonentov ima mimo Gradišća i Beča i u Brnu. Bratislavi, Budimpešti, Hrvatskoj i u Ameriki i Kanadi. Novine se financiraju većim dijelom iz javne potpore, manjim dijelom iz prodaje, jer zu malu nakladu troski produkcije lezu iznad prodjne cijene.
  • Crikveni glasnik: Izdavač je dijeceza Željezno, hrvatska sekcija u pastoralnom uredu, izlazi tajedno na 8 stranic, urednik je peljač hrvatske sekcije pastoralnoga ureda, dva zaposleni suradniki i nekoliko dopisnikov. Glasnik je hrvatski komunikacijski i informativni organ dijeceze Željezno.
  • Glasilo: Društveni organ Hrvatskoga kutlurnoga društva u Gradišću (HKD), izlazi tromisečno na 12 do 20 stranic, za sadržaj odgovara odbor HKD-a. List izvještava o zbivanji u Gradišću, o situaciji i problem narodnih grup u Austriji, o razni aktiviteti društva. Ciljna publika su u prvom redu kotrigi HKD-a, ali i drugi interesirani u Beču, Gradišću, u madjarskoj, u Slovačkoj i u Hrvatskoj.
  • Novi glas: Klupski časopis Hrvatskoga akademskoga kluba (HAK), izlazi tromisečno na oko 20 stranic. Autori lista su odborniki HAK-a. Sadržaj: manjinska politika, hrvatska literatura, teme za študente i mladinu, društvenopolitičke i kulturne teme. Novi glas neka bude i forum diskusije za Gradišćanske Hrvate.
  • Put: Društveni list Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču (HGKD), izlazi tromisečno na prilično 40 stranic. Redakcija: odborniki HGKD-a. List piše o manjinskoj politiki, kulturni zbivanji u Beču i Gradišću. Štiteljski krug: kotrigi društva i drugi interesirani. Put redovito sadržava i članke a i sažetke na nimškom jeziku.
  • Gradišće kalendar: Izdavač je Hrvatsko štamparsko društvo (HŠtD) u Željeznu. Izlazi svako ljeto. Kaldendar ima oko 300 stranic u formatu A-5. Sadržaj: kalendarij, literatura i beletristika, povijest, biografije, članki, ki se bavu jezičnimi i socijalnimi pitanji.
  • Panonska ljetna knjiga: Izdavač je Panonski institut, izlazi jedan put u ljetu na oko 300 stranic. Urednik je predsjednik Panonskoga instituta. Sadržaj: prinosi o važni povjesni zbivanji i jubileji, izvještaji o izložba , članki o narodi i narodnosti u panonskom prostoru, prinosi školarov i za školare, zemljopisni i historijski izvještaji.

Do konstituiranja Narodnosnoga savjeta su društva raspolagala samo skromnimi sredstvi za izdavanje knig i časopisov. Otkada postoji Savjet je narasao i broj društav, istvrimeno je i već sredstav za različne projekte. Mnoga drustva izdavaju tiskane produkcije, spektar ide od znanstvanih djel prik literature, monografijov, raznih stručnih knjig do dičjih knjig, slikovnic, komikov, crtanih filmov i CD-ov.

Emisije na radiju na hrvatskom jeziku u okviru ORF-a postoju od 70-ih ljet. Opseg se je u tijeku ljet postepeno izgradio. Danas se emitiraju visti na radiju od 12:43 do 12:45 uri (dnevno zvana nediljom) i dnevne večernje emisije od 18:15 do 18:55 uri. U tom času su sadržane visti (dnevno 15 minut) i 30 minut programa na različne teme (kulturni prinosi, program za dicu, intervju, koncert po želja itd.)

edina emisija na televiziji se zove “Dobar dan, Hrvati”. Ona se kaže u regionalnom programu nediljom od 13:30 do 14:00 uri i se ponovi na 2. programu pandiljak od 01:40 do 02:10 uri. Istotako se more kratko vrime po emitiranju gledati i u internetu. Emisija postoji od 1989. Ljeta. Sadržaji: vist i reportaže iz zitka u gradišćanskohrvatskoj dijaspori. Emisije producira hrvatska redakcija u zemaljskom studiju ORF-a u Gradišću.

Privatni radio

Na frekvenciji “Antene 4” je društvo MORA (manjinski otvoreni radio) produciralo kratke prinose na hrvatskom jeziku. Mora je ali zbog financijskih problemov morala prestati produkcijom hrvatskih emisijov u ljetu 2001.

Internet

Skoro sva društva i organizacije gradišćanskih Hrvatov imaju adresu u internetu. Na svoji domaći stranica društva informiraju o težišći njevoga djelovanja. Vidi i našu stranicu s linki.


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum