Suradnja unutar Gradišćanskih Hrvatov

Suradnja s drugimi društvi Gradišćanskih Hrvatov se je razvila s djelovanjem u seli i pokrajina kot i s Bečom. Svakako je suradnja s drugimi nadregionalnimi društvi posebna želja i potreba za HKD. Dogadjanja u Gradišću i u Beču su imala direktni utjecaj na narodnu grupu po Prvom svitskom boju, pred i po Drugom svitskom boju – kot i sada.

Već u prošlosti sudjelivali već ili manje intenzivno kot naprimjer pri Koordinacijskom odboru GH, čiji sastanki su se po utemeljenju Savjeta za norodnu grupu ukinuli. 2010. ljeta su stara društva opet oživila ovu ideju i tim se sastali u Koordinacijskom odboru.

Ispostavilo se je, da Savjet ne more i ne kani uzeti ovu funkciju nadregionalnoga koordiniranja i djelovanja. Zato si mnoga društva opet želju čim intenzivniju suradnju po svojoj potrebi.

Intenziviranje suradnje na kulturnom i političkom  polju, kot i korišćenje postojećih resursov s HKD-om se raspravlja ponovno s najstarjimi organizacijami Gradišćanski Hrvatov (ka su se već dugo pred utemeljem Savjeta zalagala za naša prava, kulturu i jezik):

 • Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču – HGKD
 • Hrvatski centar (Beč)
 • Hrvatski akademski klub – HAK
 • Hrvatsko štampasko društvo – HŠtD

U 2010. ljetu se je probudio Koordinacijski odbor hrvatskih društav i organizacijov iz sna. U septembru 2010. ljeta prilikom Dana mladine u Čajti su se društva i organizacije iz Austrije, Češke, Slovačke Ugarske sastale, da odluču o dalnjem postupanju. Predstavili su se cilji i rodile prve ideje skupnoga djelovanja. Kot glasnogovorač je odibran Joži Buranić, potpredsjednik HKD-a.

Slijedeća društva i organizacije suradjuju u Koordinacijskom odboru od 2010. ljeta:

 • Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću – HKD
 • Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču – HGKD
 • Hrvatski centar (Beč)
 • Hrvatski akademski klub – HAK
 • Hrvatsko štampasko društvo – HŠtD
 • Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov – ZIGH
 • Kulturna Zadruga – KUGA
 • Društvo gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj – DGHU
 • Društvo gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj – DGMU
 • Kulturni savez u Slovačkoj
 • Udruženje hrvatske manjine u Češkoj republiki

 


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum