FUEN – Federalistična unija europskih narodnosti

U ljeti 1959. osnovala se je Federalistična unija europskih narodnosti u Versaillesu. Ova najveća krovna organizacija autohtonih narodnih grup u Europi združuje 86 organizacijov iz 32 zemalj. Ona podupira manjine ke želju obdržati svoj jezik i svoju kulturu.

Hrvatsko kulturno društvo je dugoljetni član FUEN-a i zastupnik Gradišćanskih Hrvatov u Austriji u ovoj organizaciji. Hrvatsko Kulturno društvo stavlja i potpredsjenicu FUEN-a naim mag. Zlatku Gieler.

Predstavniki FUEN-a iskali su svenek put dijaloga med manjinom i predstavniki države sa ciljem da se ostvari internacional priznato pravo za ove grupe. Mnogi razgovori su se peljali dokle je FUEN dobio status kod Europskoga vijeća u Strassbourgu i u drugi internacionalni organizacija.

U septembru 2009. sastavio se je natpartijski forum za nacionalne manjine unutar Europskoga parlamenta. U budućnosti ćedu se sastati redovito odibrani zastupniki FUEN-a s ovimi parlamentarci, da diskutiraju manjinske probleme.

FUEN se je obratio mjerodavnim političarom pokazivajući na činjenicu, da se Europa razvija u smjer različnih regijov. U neki se je razvio dobar suživot med manjinami i većinom. S druge strani moremo opaziti da se mnogi boru protiv jakomu pritisku asimilacije da bi mogli preživiti. Već ki konflikt bi se mogao rješiti u dijalogu u kom more FUEN biti partner.

Svako ljeto se organizira kongres FUEN-a skupa s jednom manjinom u Europi (vidi izvještaje u Glasilu).

U juniju 2011. ljeta je kogres FUEN-a na poziv Hrvatsko kulturno društva bio kod Hrvatov u Austriji ito u Željeznu. Glavne teme kongresa su bile stanje manjin u Austriji (isto i novela zakona o narodni grupa) i situacija Romov u Europ


ABONIRAJ naš Newsletter
Deklaracija zaštita podatkov | Kako nas morete dostignuti | Impresum